Herziening ISO 22000 voedselveiligheid van start

29-08-2014 De uitslag van de enquête onder de leden van ISO over de toekomst van ISO 22000 was duidelijk: de internationale norm moet worden herzien. Na ruim 9 jaar zonder wijzigingen, heeft ISO besloten de norm aan te passen. Het werk gaat van start tijdens de vergadering in september van de ISO commissie SC 17, verantwoordelijk voor de nieuwe versie van de norm. Nederlandse partijen kunnen hier aan meewerken.

Een revisie is na 9 jaar geen verrassing. De eisen in ISO 22000 zijn algemeen van aard en gaan niet al te veel in op details. Met de herziening van ISO 22000 wil ISO de norm weer geheel up-to-date brengen.

Zo kunnen de definities van bijvoorbeeld PRP ('Pre Requisite Programmes') en o-PRP duidelijker en zou er meer aandacht moeten komen voor het onderwerp 'food defense', dat de laatste jaren sterk in belang is toegenomen. De herziening is ook een mooie gelegenheid om ISO 22000 te toetsen aan de ISO High Level Structure en de norm meer in lijn te brengen met andere ISO managementsysteemnormen (bijv. ISO 9001 voor kwaliteit en ISO 14001 voor milieu).

Nieuwe werkgroep

ISO wil het werk in maximaal 4 jaar afgerond hebben en start in september met een speciaal hiervoor opgerichte werkgroep. De voorzitter is de Deen Jacob Færgemand en DS, het Deense normalisatie-instituut, voert het secretariaat. Inmiddels hebben de ISO-leden al een flink aantal voorstellen ingestuurd voor wijziging van de tekst.

Mee praten? Dat kan!

normcommissie Voedselveiligheidsmanagementsystemen (370 800). Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail marcel.devreeze@nen.nl.

Aan ISO 22000 gerelateerde normen

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 125

marcel.devreeze@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop