Herziening ISO-norm over psychrotrofe micro-organismen een feit

02-09-2019 De herziene norm NEN-ISO 17410 voor psychrotrofe micro-organismen is eind augustus gepubliceerd. Het gaat om een grondige herziening van de microbiologische analysemethode uit 2001, die daarnaast gecombineerd is met twee andere ISO-normen. Met de publicatie is het internationale herzieningstraject onder Nederlands projectleiderschap met succes volbracht.

NEN-ISO 17410:2019 ‘Microbiologie van de voedselketen - Horizontale methode voor de telling van psychrotrofe micro-organismen’ beschrijft de methode voor het tellen van micro-organismen, die in staat zijn om te groeien en kolonies te vormen op een kweekmedium na aerobe incubatie op 6,5 graden Celsius. Psychrotrofe micro-organismen kunnen groeien bij lage temperaturen. Deze micro-organismen kunnen bederf van gekoelde voedingsmiddelen veroorzaken, bijvoorbeeld via geur- en smaakafwijkingen; dit kan tot (financiële) nadelen voor de levensmiddelenproducent leiden.

Samenvoeging drie ISO-normen

De internationale werkgroep van experts heeft onder leiding van Nederland elementen van drie verschillende ISO-normen kunnen samenvoegen in één norm. Door de publicatie van NEN ISO 17410 zijn de volgende normen ingetrokken:

  • ISO 6730:2005 ‘Milk - Enumeration of colony-forming units of psychrotrophic microorganisms - Colony-count technique at 6,5 degrees C’
  • ISO 8552:2004 ‘Milk - Estimation of psychrotrophic microorganisms - Colony-count technique at 21 degrees C (Rapid method)’

Met de publicatie van ISO 17410 wordt een volgende stap gezet in de horizontalisering van normen voor zuivelmicrobiologie naar normen die geschikt zijn voor microbiologische analyses voor producten uit de gehele voedselketen.

Generieke normen voor microbiologie

De norm ISO 17410 verwijst voor bepaalde aspecten van de beschreven methode naar de meer generieke normen, bijvoorbeeld:

  • NEN-EN-ISO 7218 ‘Algemene eisen en richtlijn voor microbiologische onderzoeken’
  • NEN-EN-ISO 11133 ‘Bereiding, productie, bewaring en bepaling prestatiekenmerken van kweekmedia’
  • Normenserie NEN-EN-ISO 6887 ‘Voorbereiding van monsters en bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek’ en dan in het bijzonder deel 5 voor melk en melkproducten.

Meer weten?

Voor meer informatie, bijvoorbeeld om lid te worden van de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’, kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 - 2690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consumentenzaken.

015 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop