Herziening Nederlandse Praktijkrichtlijn moleculairbiologisch onderzoek

26-05-2020 Organisaties passen moleculairbiologische methoden steeds vaker toe in de water-, milieu- en agrofoodsector. NPR (Nederlandse Praktijkrichtlijn) 7394 voor moleculairbiologisch onderzoek is daarom enkele jaren geleden al gepubliceerd door de normsubcommissie ‘Microbiologische parameters’. Nu is de NPR 7394 toe aan een herziening naar aanleiding van nieuwe inzichten en de mogelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van microbiologie naar hydrobiologie.

NPR 7394:2016 ‘Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek’ beschrijft algemene principes die laboratoria kunnen toepassen bij het opstellen en verbeteren van een kwaliteitssysteem in het moleculairbiologisch onderzoek van water. Dit onderzoek is gericht op het aantonen en/of kwantificeren van het DNA of RNA van bepaalde groepen micro-organismen in watermonsters van verschillende aard.

Relatie met de normsubcommissie Ecologie

Sinds enkele jaren toont de normsubcommissie Ecologie veel interesse in het gebruik van NPR 7394, omdat deze NPR goed toepasbaar is bij environmental DNA (eDNA)-analyses.
Bij de herziening van NPR 7394 wordt daarom het toepassingsgebied verbreed van alleen microbiologie naar microbiologie en hydrobiologie (bij voorkeur voor verschillende matrices).

Herziening: projectgroep van start

Een projectgroep met leden van de normsubcommissies Microbiologische parameters en Ecologie start binnenkort met de voorbereidingen van de uitgebreide herziening van NPR 7394. Om als belanghebbende betrokken te zijn bij deze herziening, kan een lidmaatschap van één van deze subcommissies een uitkomst zijn. In de komende jaren vinden meerdere commentaarrondes plaats waarin de projectgroep en de subcommissieleden de inhoud van de nieuwe editie van NPR 7394 kunnen verbeteren en het toepassingsgebied kunnen uitbreiden naar hydrobiologische laboratoria.

Ook van belang voor microbiologie van de voedselketen

De normsubcommissie Microbiologische parameters, met als hoofdonderwerp watermicrobiologie, heeft de NPR 7394 opgesteld. Vanwege het nationale samenwerkingsverband tussen deze subcommissie en de normcommissie Microbiologie van de voedselketen is NPR 7394 van belang voor levensmiddelenmicrobiologen. Beide commissies maken afspraken over microbiologische analysemethoden en de kwaliteitsborging hiervan. Door goede afspraken over analysemethoden worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Meer informatie

Meer informatie over dit onderwerp of als belanghebbende partij deelnemen aan de herziening van NPR 7394? Neem dan contact op met Laura Mout, Consultant, telefoon 015 2 690 436 of e-mail afc@nen.nl.

Norm

NPR 7394:2016 nl

Water - Algemene principes bij kwaliteitsborging van moleculairbiologisch onderzoek

NPR 7394 beschrijft een aantal algemene principes die kunnen worden toegepast bij het opstellen en verbeteren van een kwaliteitssysteem in laboratoria voor het moleculairbiologisch onderzoek van water, in aanvulling op algemene principes van kwalitei...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop