Herziening norm dierlijke mest gestart

28-11-2016 NEN 7435, de norm voor de bepaling van fosfaat in dierlijke mest, wordt herzien. De oude norm dateert uit 1998 en is inmiddels aan een grondige herziening toe.

De Uitvoeringsregeling Meststoffenwet verwijst naar NEN-normen voor de monstervoorbehandeling en analyse van dierlijke mest. De in 1998 gepubliceerde normen voor de monstervoorbehandeling en analyse van dierlijke mest en mestproducten vormen een samenhangende reeks: NEN 7430 t/m NEN 7438.

Met name voor de bepaling van fosfaat NEN 7435 2e Ontw. 'Dierlijke mest en mestproducten. Bepaling van het gehalte aan fosfor in destruaten' is de stand der techniek aanzienlijk anders dan in 1998. Laboratoria gebruiken geautomatiseerde analysesystemen als alternatief op de intensievere handmethoden uit de oude norm.

Herziening
In het traject van herziening is een validatiestudie opgenomen om aan te tonen dat de nieuwe methode gelijkwaardige resultaten oplevert, ongeacht welk laboratorium of welke laborant de methode uitvoert. Daarnaast moet de validatiestudie aantonen dat de resultaten van de nieuwe methode gelijkwaardig zijn aan de huidige methode.
Publicatie van de nieuwe NEN 7435 wordt in 2018 verwacht.

Meer informatie
Voor vragen over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Gillian Herpers, consultant Agrofood & Consument, T.: (015) 2 690 444, e-mail: gillian.herpers@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids