ISO Agriculture week: Europees normalisatietraject ‘voedselauthenticiteit en fraude’ van start

07-06-2017 Met de start van een nieuwe CEN workshop in mei én de eerste bijeenkomst van een coördinatiegroep in juni lijkt het onderwerp voedselauthenticiteit/-fraude nu definitief in de agenda van CEN (Europese normalisatienetwerk) te zijn opgenomen. Nederland is bij beide initiatieven aangesloten, maar deelname van meer stakeholders is welkom.

Voedselfraude en de bepaling van de authenticiteit ('echtheid') van voedsel staan regelmatig ‘in the picture’. Iedereen kan zich nog wel het schandaal van enkele jaren geleden in China herinneren waarbij melamine aan melk werd toegevoegd. Het doel was geldelijk gewin, maar het resultaat was dat mensen hierdoor ziek werden en zelfs zijn overleden. Een meer recent, en gelukkig minder ernstig, geval was paardenvlees dat als rundvlees op de markt werd gebracht. De volksgezondheid was niet direct in gevaar, maar veel partijen hebben financiële schade geleden.

Door bovengenoemde schandalen is het onderwerp in de agrofoodsector wel bovenaan de agenda gekomen. De reden is bijna altijd terug te voeren op geldelijk gewin. Bij CEN zijn twee concrete projecten van start gegaan.

CEN coördinatiegroep 'Food authenticity'

In september 2016 heeft CEN een groep stakeholders in Brussel bij elkaar geroepen voor een brainstormsessie over voedsel- en diervoeder authenticiteit. Dit initiatief heeft geleid tot de oprichting van de CEN Food Authenticity Coordination Group (FACG), met een eerste vergadering volgende week op 15 juni in Brussel. De groep heeft als opdracht om te inventariseren wat er al aan normen is op het gebied van voedselfraude binnen de CEN agrofood commissies, maar vooral ook wat er nog nodig is ('gap analysis'). Een van de huidige 'gaps' is het ontbreken van een manier om zogenaamde ‘non-targeted’ methoden te valideren. Dit type methoden richt zich niet op één component (bijv. melamine in melk), maar op meerdere componenten tegelijkertijd om de echtheid van een product vast te stellen. Het valideren van dit type methoden vereist een speciale aanpak. Hoe dit wordt gedaan, is nog niet duidelijk. Zonder validatie is een methode in principe niet goed bruikbaar.
Naast NEN zal ook het RIKILT deelnemen. De focus ligt op de meest kwetsbare producten zoals kruiden en specerijen, (olijf)olie, vis, en melk en melkproducten.

CEN workshop 'General principles and basic requirements food authenticity'

Op 11 mei was in Parma de eerste bijeenkomst van deze nieuwe CEN workshop die als doel heeft een CWA (CEN Workshop Agreement) op te stellen. Hierin staan algemene principes en basisvereisten voor authenticiteit van voeding en diervoeding. Denk hierbij aan het vastleggen van termen en definities en 'best practices'. De workshop is een vervolg op het Europese Horizon 2020 project getiteld AUTHENT-NET.

Deelname en meer informatie

Het is voor Nederlandse stakeholders mogelijk om zowel bij de CEN coördinatiegroep als de workshop betrokken te zijn. Voor meer informatie en deelname kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, telefoon (015) 2 690 125 of e-mail afc@nen.nl.

Deze week staat 'Agriculture' centraal bij ISO. Lees meer over deze campagne op de website van ISO.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop