ISO norm auditing voedselveiligheid bijna klaar

28-11-2013 De ISO commissie voor management van voedselveiligheid, SC 17, heeft de nieuwe tekst van de norm over auditing en certificatie goedgekeurd.

De huidige en eerste versie van deze norm, ISO/TS 22003, is gepubliceerd in 2007 en was aan een update toe. Een werkgroep onder TC 34/SC 17 heeft de taak opgenomen om de norm te herzien. De norm beschrijft allerlei aspecten van auditing en certificatie van een voedselveiligheidsmanagementsysteem. Hoewel breder toepasbaar op management van voedselveiligheid, is de norm speciaal ontwikkeld voor certificatieactiviteiten op basis van ISO 22000.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn belangrijk voor het gebruik in de praktijk. Zo zijn de eisen gesteld aan de auditor nu gebaseerd op competentie en is de norm ook geschikt gemaakt voor product- en procescertificatie. De tabel met een beschrijving van de verschillende categorieën in de voedselketen is verduidelijkt en alle sectoren zijn nu opgenomen.

Samenvoegen

Een andere interessante ontwikkeling is dat ISO gaat onderzoeken of ISO/TS 22003 in de toekomst samengevoegd kan worden met de al bestaande algemene ISO norm met eisen aan organisaties die audits en certificatie uitvoeren. Deze norm, EN-ISO/IEC 17021 (volledige naam: Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems), wordt gebruikt voor diverse managementsystemen.

Dus ook gebruik voor voedselveiligheid ligt voor de hand. In het verleden is bewust gekozen voor een aparte norm voor voedselveiligheid, omdat men van mening was dat voor dit veld een aantal specifieke zaken geldt die in de algemene ISO 17021 onvoldoende behandeld werden. Tegenwoordig is dit inzicht gewijzigd en lijkt integratie van beide normen haalbaar.

Publicatie en info

ISO wil de nieuwe versie van ISO/TS 22003 nog dit jaar of anders begin 2014 publiceren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN-AgroFood & Consument.

Norm

NPR-ISO/TS 22003:2007 en

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen voor organisaties die audits en certificatie aanbieden ...

NPR-ISO/TS 22003 geeft informatie, criteria en advies voor het uitvoeren van audits en certificatie in het kader van ISO 22000. Deze norm stelt concrete eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid en is daardoor geschikt als basis voor cer...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie of deelname aan de normcommissie kunt u contact opnemen met:

Marcel de Vreeze

(015) 2 690 125

marcel.devreeze@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids