ISO normontwerp Chain of Custody naar volgende fase

04-12-2018 Het normontwerp voor een ISO Chain of Custody standaard is de volgende fase ingegaan. Er kan nog tot 15 januari 2019 commentaar geleverd worden op het normontwerp. Dat is in oktober jl besloten tijdens de vergadering van de ISO-projectcommissie 308 in Stockholm.

De circulaire economie vereist goed georganiseerde ketens. Binnen de internationale context van ISO wordt op dit moment een standaard ontwikkeld voor Chain of Custody, waarin de algemeen gebruikelijke terminologie en eisen van de verschillende Chain of Custody modellen generiek beschreven worden

Deze nieuwe ISO-norm moet ketenpartijen, waaronder o.a. handelaren, verwerkers en retailers, handvatten bieden om met een uniforme terminologie en systematiek het ketenbeheer betrouwbaar in te richten. Verschillen in het taalgebruik omtrent de Chain of Custody modellen die op dit moment bestaan worden hiermee overbrugd en de duidelijkheid over de eisen, waaraan de individuele ketenpartners moeten voldoen, vergroot. De verwachting is dat daarmee de transparantie binnen de ketens toe zal nemen. In een korte animatie (zie onder) en op de website wordt de norm toegelicht.

Deze standaard is met name ook interessant voor producten of bedrijven die nog niet met een sectorspecifiek uitgewerkte Chain of Custody standaard werken. Zij kunnen zich dan baseren op de nieuwe norm die is opgesteld op basis van de beste voorbeelden uit het veld.

Commentaar indienen
Geïnteresseerde partijen kunnen nog steeds lid van de Nederlandse normcommissie worden en tot 15 januari 2019 hun commentaar leveren op dit normontwerp. Neem voor meer informatie contact op met Juliane Eykelhoff (juliane.eykelhoff@nen.nl).

Meedoen?
De eerstvolgende normcommissievergadering staat gepland op 7 februari 2019 in Delft. Geïnteresseerde partijen die actief hieraan deel willen nemen kunnen zich melden bij Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & Consument, T.: (015) 2 690 235, e-mail: afc@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Juliane Eykelhoff, conslutant NEN AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop