ISO/TC 287 'Chain of Custody voor hout en houtproducten' breidt werkgebied uit

30-08-2018 De ISO 38200 'Chain of Custody of wood and wood-based products' ondergaat momenteel de laatste stemronde en zal begin volgend jaar gepubliceerd worden. Omdat er nog veel meer onderwerpen zijn die internationale afspraken vereisen, stelt de huidige projectcommissie daarom voor zijn werkgebied fors uit te breiden.

De nieuwe ISO/TC 287 'Duurzame processen voor hout en houtproducten' zal zich naast het werkveld ketenbeheer (Chain of Custody) ook gaan richten op de ontwikkeling van technische normen voor:

  • Hout tracking en meting;
  • Duurzaamheidsaspecten voor hout en de houtsector;
  • Geharmoniseerde terminologie

Herkomst

Eén van de belangrijkste uitdagingen in dit verband is het verzekeren van de legale herkomst van hout in toeleveringsketens, evenals van andere grondstoffen die zijn afgeleid van hout. ISO/TC 287 heeft in de afgelopen jaren de ISO 38200 'Chain of Custody voor hout en houtproducten' ontwikkeld. De sector wordt echter regelmatig geconfronteerd met nieuwe benaderingen en technologische innovaties. Daarom wil de nieuw op te richten ISO/TC 287 aanvullende internationale normen ontwikkelen ter ondersteuning en aanvulling van ISO 38200.

Andere uitdagingen

Het zal ook essentieel zijn nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen en due diligence toe te passen bij de implementatie ervan. ISO/TC 287 is van plan onderzoek te doen naar de acceptatie en standaardisatie van nieuwe en veelbelovende technologieën voor het volgen van hout. Ook wil de TC relevante methodologieën vaststellen en internationaal geharmoniseerde normen voor het meten van eigenschappen van hout en houtproducten ontwikkelen. Deze zullen niet alleen eerlijke handelspraktijken bevorderen, maar ook dienen als waardevolle instrumenten voor ketenbeheer.

Wat betekent dit voor u?

In de komende maanden zal de Nederlandse stakeholders in de hout- en houtproducten sector gevraagd worden om inhoudelijk commentaar te geven op het voorstel voor oprichting van een nieuwe ISO/TC 287 'Duurzame processen voor hout en houtproducten'. Bent u actief in de houtsector en vormen internationale normen een belangrijke basis voor uw bedrijfsprocessen? Heeft u een mening over het maken van internationale afspraken op het gebied van duurzame processen voor hout en houtproducten? Neem dan contact op met NEN om op de hoogte te blijven van de actuele ontwikkelingen.

Meer informatie en meepraten over de normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van internationale normen op dit gebied? De normcommissie Hout (535 001) en Chain of Custody (310 287) volgen het internationale normalisatiewerk nauwlettend en leveren commentaar op actuele normontwerpen.

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consumentenzaken, telefoon 015 2 690 235 of e-mail afc@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 235

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop