ISO-norm voor ‘chain of custody’ naar finale fase

03-04-2020 De commissie die verantwoordelijk is voor de toekomstige ISO 22095, hield van 30 maart tot 1 april haar zevende vergadering. Deze keer volledig virtueel en met deelname van ruim veertig personen, die gezamenlijk twaalf landen en drie liaison organisaties vertegenwoordigden.

Tijdens de vergadering zijn de commentaren aan bod gekomen die waren ingediend tijdens de publieke commentaarronde. De deelnemers zijn er in geslaagd om alle commentaren op basis van consensus te behandelen. Het werkdocument van ISO 22095 ‘Chain of custody – General terminology and models’ is dienovereenkomstig bijgewerkt. Belangrijke uitkomst van deze vergadering is dan ook het groene licht om deze versie van ISO 22095 ter goedkeuring voor publicatie voor te leggen. Bij goedkeuring zal ISO 22095 voor het einde van 2020 worden gepubliceerd.

Voorstel

Verder werd een voorstel gepresenteerd voor een nieuwe ISO-norm op het gebied van massabalans, één van de handelsketenmodellen beschreven in ISO 22095. De massabalansmethode wordt al veelvoudig toegepast. Een gemeenschappelijk kader ontbreekt nog, wat een barrière kan zijn voor de transitie naar een circulaire, koolstofemissie-arme economie. Er werd onderkend dat een ISO-norm deze transitie kan versnellen. Het voorstel wordt nader uitgewerkt en besproken.

Volgende vergadering

De volgende ISO/PC 308 vergadering vindt plaats aan het einde van dit jaar in Amsterdam. Tijdens deze vergadering wordt ook de toekomst van deze commissie besproken. Hiervoor gaat een taakgroep aan de slag – na formele instemming – om met aanbevelingen te komen voor een mogelijk werkprogramma met inbegrip van massabalans. Aansluitend op deze vergadering wordt een ‘ISO 22095 launching event’ georganiseerd om deze nieuwe norm op een feestelijke wijze onder de aandacht van de doelgroep te brengen.

Meer lezen?

Een beknopt verslag van de ISO/PC 308 vergadering is te downloaden. Meer informatie over chain of custody is te vinden op www.nen.nl/CoC.

Meedoen aan deze ontwikkelingen?

Word dan lid van de normcommissie ‘Chain of Custody’ om invloed uit te oefenen op normen die de transparantie en betrouwbaarheid in handelsketens vergroten. Via de commissie krijgt ook toegang tot een interessant internationaal netwerk met gelijken. Voor meer informatie of aanmelden als normcommissielid, neem contact op met Juliane Eykelhoff via afc@nen.nl of telefonisch op 015 2 690 235.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop