ISO-werkgroep ‘challenge testen’ goed op stoom

10-02-2020 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een internationale normenreeks over ‘challenge testen’ voor micro-organismen in de voedselketen. Inmiddels is het eerste deel gepubliceerd als NEN-EN-ISO-norm en is op internationaal niveau besloten om met het tweede deel te starten. Daarmee wordt het ook tijd een bredere groep van belanghebbenden als laboratoria, levensmiddelenproducenten en overheden op de hoogte te brengen. Bent u een microbioloog en geïnteresseerd in ontwikkelingen als ‘challenge testen’? Dan is de ISO 20976-serie voor u van belang.

Op internationaal niveau is de ISO-werkgroep ‘Guidelines for conducting challenge tests’ verantwoordelijk voor:

  • De reeds gepubliceerde norm: NEN-EN-ISO 20976-1:2019 ‘Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 1: Challenge tests to study growth potential, lag time and maximum growth rate’
  • Het normontwerp voor: ISO/WD 20976-2 ‘Requirements and guidelines for conducting challenge tests of food and feed products - Part 2: Challenge tests to study inactivation potential and kinetic parameters’
  • Toekomstig onderwerp: ‘Determination and use of cardinal values’

Bij de ISO-werkgroep is een aantal Nederlandse experts uit de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid betrokken. Bij formele stemrondes geeft de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ namens Nederland commentaar op deze conceptnormen.

Noodzaak van challenge testen

Challenge testen die in een laboratorium worden uitgevoerd kunnen helpen om de microbiologische kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen te waarborgen. Bij deze techniek wordt een product geënt met een bekende concentratie van een micro-organisme (zoals Listeria monocytogenes). Vervolgens wordt, volgens NEN-EN-ISO 20976-1, gekeken naar het verschil in groei tussen de beginbesmetting (direct na productie) en het einde van de houdbaarheid. Doel van een challenge test is om bij besmetting van het product te bekijken wat een micro-organisme in het product doet. Bij deze manier van werken kan de groei van een organisme gerelateerd worden aan een specifieke combinatie van interne (o.a. pH, wateractiviteit, conserveermiddelen) of externe (o.a. vochtigheid, licht, temperatuur) parameters van het product. Het normontwerp ISO/WD 20976-2 richt zich op de mate van afdoding van een micro-organisme in een specifiek (productie)proces en zal daardoor van meer belang zijn voor de levensmiddelenproducenten.

Geef de nieuwe norm vorm

De conceptversie van ISO/WD 20976-2 kunt u kosteloos opvragen bij Laura Mout. Daarna kunt u via een mogelijk lidmaatschap van de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van de norm. Bij de komende normcommissievergadering, halverwege maart, geeft één van de normcommissieleden een presentatie over de implementatie van NEN-EN-ISO 20976-1 in de praktijk met veel ruimte voor vragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze normen of deelname aan de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 436

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop