Input voor herziening van ISO/TS 34700 ‘Dierenwelzijn’ gevraagd

17-12-2019 Het ISO document over het management van dierenwelzijn wordt mogelijk herzien. Nederlandse belanghebbenden kunnen daartoe tot 26 januari 2020 hun commentaren indienen. NVN-ISO-TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van de World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC).

Naast voedselveiligheid vinden consumenten en organisaties in de agrofoodsector duurzaamheid van producten steeds belangrijker. Het belang van een goed welzijn van landbouwhuisdieren groeit. De voedingsindustrie, belangenorganisaties en de overheid nemen steeds meer maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen. Met NVN-ISO/TS 34700:2016, kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter geborgd worden. ISO/TS 34700 kan ook toegepast worden voor de implementatie van publieke of private standaarden op het gebied van dierenwelzijn, mits de standaard van een gelijkwaardig niveau is als OIE TAHC.

Management van dierenwelzijn

De Technical Specification is van toepassing op het bereiken en behouden van een adequaat niveau van dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren die gefokt zijn of gehouden worden voor de productie van voedsel of diervoeder. Management van dierenwelzijn zoals beschreven in ISO/TS 34700 kan worden toegepast op de volgende situaties:
• bij verschillende productiesystemen en door diverse organisaties in de keten voor producten van dierlijke oorsprong, ongeacht de grootte;
• verschillende geografische, culturele en religieuze contexten;
•zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen.

Betrokkenheid bij toekomstige herziening

Als voorbereiding op uw mogelijke commentaren kunt u NVN-ISO/TS 34700:2016 kosteloos opvragen via Laura Mout. De deadline voor het indienen van commentaar is
26 januari 2020. Daarna zal uw input behandeld worden door de leden van de normcommissie Dierenwelzijn om zo gezamenlijk de reactie namens Nederland richting ISO te bepalen. Indien gewenst, kunt u als commentaargever ook aanwezig zijn bij dit overleg.

Wanneer meerdere landen op internationaal niveau (ISO) de herziening van ISO/TS 34700 steunen, dan gaat de daadwerkelijke periodieke herziening van start. Vervolgens kunt u via een mogelijk lidmaatschap van de normcommissie Dierenwelzijn inspraak hebben in de periodieke herziening. In de komende jaren zullen dan nog meer commentaarrondes plaatsvinden waarin u, als normcommissielid, de inhoud van de nieuwe versie van ISO/TS 34700 kunt beïnvloeden.

Meer informatie

Voor meer informatie over ISO/TS 34700 of deelname aan de normcommissie Dierenwelzijn kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument.

015 2 690 436

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop