Internationale en Europese microbiologievergaderingen

27-08-2013 De internationale (ISO) technische commissie 'Food products - Microbiology' en de Europese (CEN) werkgroep 'Microbiology of the food chain' kwamen eind juni 2013 bijeen in Berlijn.

Over ruim veertig normontwikkelingsprojecten zijn besluiten genomen, mede door de Nederlandse delegatie die de normcommissie 'Microbiologie, voedingsmiddelen en diervoeders' vertegenwoordigt.

Bent u werkzaam in de agrofoodsector als microbioloog, laborant of voedselveiligheidsfunctionaris?

Dan kunt u lid worden van de normcommissie en uw mening geven over normontwikkelingsprojecten. Het werkprogramma van deze normcommissie is zeer omvangrijk en behandelt zaken die op uw organisatie van toepassing kunnen zijn, daarom volgt nu een greep uit de genomen besluiten.

Commentaarronde

Eind 2013 zal de publieke commentaarronde van vier delen van ISO 6887 'Microbiology of food and animal feed - Preparation of test samples, initial suspension and decimal dilutions for microbiological examination' plaatsvinden. De titels van de vier delen zijn:

  • General rules for the preparation of the initial suspension and decimal dilutions (part 1)
  • Specific rules for the preparation of meat and meat products (part 2)
  • Specific rules for the preparation of fish and fishery products (part 3)
  • Specific rules for the preparation of products other than milk and milk products, meat and meat products, and fish and fishery products (part 4)

ISO/TS 10272-3 wordt ingetrokken

Ook heeft de ISO-commissie besloten om de volgende norm in te trekken: ISO/TS 10272-3:2010 'Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for detection and enumeration of Campylobacter spp. - Part 3: Semi-quantitative method'.

Herziening ISO 16649, deel 1 & 2 en ISO/TS 19036

Een groep experts gaat deel 1 en deel 2 van ISO 16649 'Microbiology of food and animal feeding stuffs - Horizontal method for the enumeration of beta-glucuronidase-positive Escherichia coli' herzien.

Ook ISO/TS 19036 'Microbiology of food and animal feeding stuffs - Guidelines for the estimation of measurement uncertainty for quantitative determinations' wordt herzien.

Nieuw onderwerp

De Franse delegatie heeft een presentatie gegeven over een mogelijk nieuw onderwerp voor internationale normalisatie: Guidelines for conducting challenge testing for assessing bacterial growth in food and feed. De ISO-commissie is akkoord gegaan met het Franse voorstel. Het onderwerp zal verder uitgewerkt worden in een nieuwe werkgroep van experts.

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen?

Voor meer informatie of voor deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met:

Laura Mout

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop