Is er behoefte aan normalisatie voor eetbare insecten?

28-11-2016 NEN gaat onderzoeken of er behoefte is aan normalisatie rondom het onderwerp eetbare insecten. Het onderzoek is een vervolg van een eerder TAFI onderzoek over voedselzekerheid. Eén van de conclusies uit dat rapport was, dat het noodzakelijk is om nieuwe bronnen van eiwitrijk voedsel te onderzoeken en te legitimeren.

Het doel van het onderzoek is de eerste signalen van economisch en maatschappelijk belang voor de Nederlandse industrie, ook bij andere spelers in de sector te toetsen. Ook wil het onderzoek de daadwerkelijke behoefte voor normalisatie in kaart brengen.

Internationale potentie
In eerste instantie zal dit onderwerp nationaal onderzocht worden, maar de verwachting is dat het de mogelijkheid biedt om een nieuw internationaal normontwikkelingsvoorstel te worden. De goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken vooraf is daarom noodzakelijk voor deze aanvraag.

Belang voedselveiligheid
De Nederlandse overheid onderkent de uitdaging rondom de beschikbaarheid van voldoende eiwitten en de noodzaak van het verkennen van nieuwe bronnen om de voedselzekerheid op de langere termijn te borgen. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsadvies (WRR) vindt internationale of nationale normen effectief om draagvlak voor insecteneiwitten in voedsel onder consumenten en producenten te ondersteunen. Ook kunnen zij en de voedselveilige productie bevorderen. Het belang van afspraken rond de productie en handel van eetbare insecten wordt ook gezien door de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en het Centraal Bureau voor Levensmiddelenhandel (CBL).

Belanghebbenden of geïnteresseerden kunnen zich melden bij Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & Consument, T.: (015) 2 690 235, e-mail: Juliane.Eykelhoff@nen.nl.

Mee praten? Dat kan!

Belanghebbenden of geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 351, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Juliane Eykelhoff van NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 351

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop