Kwaliteitsborging voor aflatoxine blijft nuttig

20-02-2014 In maart 2013 en januari 2014 is in partijen mengvoeder voor rundvee een te hoog gehalte aan kankerverwekkende aflatoxine vastgesteld. In beide situaties was besmette mais de bron. In 2013 was deze afkomstig uit Servië, Hongarije en Roemenië en in 2014 uit Argentinië.

Nadat de besmettingen waren geconstateerd, werden terughaalacties op touw gezet om te voorkomen dat uiteindelijk aflatoxine via de melk in allerlei zuivelproducten terecht zou komen. Een gevaar voor de volksgezondheid heeft zich hierdoor niet voorgedaan. Kwaliteitsborging heeft daarmee zijn nut weer eens bewezen.Kwaliteitsborging aflatoxine

Aflatoxine is een toxine dat door diverse soorten van het schimmelgeslacht Aspergillus geproduceerd wordt. De schimmel komt wereldwijd voor en tast gewassen aan zoals mais, granen, rijst en peulvruchten. Vanwege de kankerverwekkende eigenschappen van aflatoxinen heeft de EU hiervoor strenge eisen opgesteld voor diervoeders via de Europese Diervoederhygiëneverordening EG 183/2005. Mengvoederbedrijven moeten werken volgens een goedgekeurde hygiënecode en in de meeste gevallen gebeurt dat volgens het GMP+FSA certificatieschema. Hiernaast vindt vaak een ketenbrede certificering plaats om de risico’s in de keten af te dekken.

Analysemethode

Onder leiding van NEN hebben ISO/TC 34/SC 10 en CEN/TC 327 jaren geleden een HPLC-methode ontwikkeld, waarmee laboratoria een betrouwbare analyse kunnen uitvoeren om een aflatoxine-besmetting vast te kunnen stellen, namelijk NEN-EN-ISO 17375:2006 Diervoeders – Bepaling van de aflatoxine B1.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 319, e-mail frits.vanderzweep@nen.nl

Norm

NEN-EN-ISO 17375:2006 en

Diervoeders - Bepaling van de aflatoxin B1

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits van der Zweep, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 319

frits.vanderzweep@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids