Landbouwrobots zonder normalisatie hebben geen toekomst

27-01-2015 Robots zijn ook in de landbouwsector bezig aan een opmars. Om ze goed en veilig te laten werken en te zorgen dat ze aan de wettelijke Europese eisen voldoen, moeten er afspraken worden gemaakt. Dat kan in de vorm van normen. Maar ontwikkelaars denken hier vaak niet aan. Meer dan zonde!

Binnen het INTERREG IVA-project SmartBot werken Duitse en Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen samen aan de ontwikkeling van demonstratiemodellen van SmartBots voor de landbouwsector (AgroBot), maritieme sector (RoboShip) en de industriële sector (SInBot). Bij het deelproject AgroBot gaat het om het ontwikkelen van (semi-)autonome robotsystemen voor dynamische landbouwomgevingen om minimale schade aan het milieu toe te brengen.

Doel is het maken van demonstratiemodellen (waaronder een suikerbietenrooier, in samenwerking met het Duitse bedrijf Grimme) die laten zien welke robot- en sensortechnologieën nodig zijn voor de gewenste functies van de robotsystemen.

Richtlijn Machineveiligheid

In het SmartBot-project wordt gesteld dat (pas) na het zelfstandig kunnen rijden van een suikerbietenrooier, de veiligheid aan bod komt. De huidige normen voor landbouwwerktuigen, en dus de noodzakelijke veiligheidsaspecten, vallen echter nu al onder de richtlijn machineveiligheid. Omdat een robot als machine wordt gezien, geldt deze machinerichtlijn. In het begin hiermee al rekening houden, scheelt veel tijd en dubbel werk. Deze kwestie geldt niet alleen voor de suikerbietenrooier, maar ook voor de andere testmodellen die worden ontwikkeld. De NEN-normcommissie 341 043 coördineert de nationale inbreng voor landbouwwerktuigen. En kan bij het opstellen van normen voor landbouwrobots zeker behulpzaam zijn.

Meerwaarde normen

Behalve vanwege het veiligheidsaspect zijn normen belangrijk als bron van vakkennis. In de Europese Nieuwe Aanpak richtlijnen zijn fundamentele wettelijk gestelde eisen gesteld, die in normen kunnen worden uitgewerkt. Maar ondernemers gebruiken ook kwaliteitssystemen gebaseerd op internationale normen bij het up-to-date houden van hun technische documentatie. En bij kwesties over productaansprakelijkheid kan het essentieel zijn aan te tonen dat volgens de norm(en) is gewerkt. Ook helpt het toepassen van normen om ontwikkelingstijd te verkorten en tonen ze hun meerwaarde bij de tendens van co-makership.

Normen landbouwwerktuigen

De normen voor landbouwwerktuigen worden in Europa opgesteld binnen de CEN/TC 144. Dit is een technische commissie waarin NEN zorgt voor de Nederlandse inbreng. In de mondiale ISO-norm 18497 worden veiligheidseisen en/of risico reducerende maatregelen en de verificatie van beiden behandeld.

Afspraken

Bij de totstandkoming van een norm worden alle belanghebbenden betrokken. NEN en het Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC), in ons land verantwoordelijk voor ICT-normen, werken bij voorkeur samen met vertegenwoordigers van organisaties en instellingen waarin belanghebbenden zijn verenigd.

Meepraten?

Wilt u meer informatie over normalisatie of wilt u deelnemen in de normcommissie of technische commissie, neem dan contact op met NEN: Bart van Cleef consultant Industrie, bart.vancleef@nen.nl.Hét vakblad voor de Machinebouw sector

Bovenstaand artikel is een samenvatting van een artikel uit het tijdschrift Machinebouw. Het hele artikel is als pdf bijgevoegd.

In NENMachinebouw wordt ruim aandacht gegeven aan recente ontwikkelingen op het gebied van de Europese regelgeving, normen, certificatie en de praktische toepassing van normen. In interviews met diverse personen/bedrijven worden ervaringen over de omgang met regelgeving en normen uiteengezet. Meer informatie.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Wilt u meer informatie over normalisatie of wilt u deelnemen in de normcommissie of technische commissie, neem dan contact op met NEN: Bart van Cleef consultant Industrie

bart.vancleef@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop