Meepraten over norm voedselzekerheid in tijden van nood of crisis

28-05-2020 ISO heeft een voorstel voor nieuw werk (New Work Item Proposal) over voedselzekerheid in tijden van nood of crisis: ‘Food Security - Guide for emergency or crisis situation’. NEN onderzoekt de belangstelling van Nederlandse partijen voor dit onderwerp. De ISO-commissie ‘Food products’ (ISO/TC 34) gaat de norm opstellen. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de nieuwe werkgroep.

De voorgestelde internationale norm beschrijft minimum vereisten voor het beheer, de bereiding en de distributie van voedsel aan mensen die getroffen zijn door een noodsituatie, ramp of crisis. Hier zijn nog geen vergelijkbare normen voor. Er zijn wel protocollen voor noodsituaties, maar deze geven geen details of procedures over hoe om te gaan met voedsel. Dat is waar deze nieuwe norm zich nu juist wel op richt. De huidige crisis rondom Covid-19 maakt dit project bijzonder actueel.

In een korte enquete kunt u aangeven wat u vindt van het voorstel voor een nieuwe norm voor voedselzekerheid.

Crisissituatie voedselsysteem

Een noodsituatie kan het gevolg zijn van een grote economische crisis, van een natuurramp (zoals een aardbeving, overstroming of droogte), of van een sanitaire crisis, zoals de huidige crisis rondom Covid-19. Een dergelijke noodsituatie kan een grote negatieve impact hebben op het voedselsysteem. De gevolgen van een aangetast voedselsysteem in tijden van crisis, kunnen onder andere leiden tot verstoring van de aanvoer van bepaalde voedingsmiddelen, aantasting van de voedselveiligheid en kwaliteit van de voedingsproducten. Maar ook instabiliteit van gebieden of staten en verhoogde migratiedruk vanuit landen waar ondervoeding heerst.

Belang nieuwe norm

De nieuwe norm bevat relevante termen en definities en beschrijft onder andere risicomanagement, planning, voedselopslag, medewerkers, evaluatie van impact en assistentie na de ramp. De norm kan bijvoorbeeld bijdragen aan het voorkomen van het via voedsel overdragen van ziekten en ervoor zorgen dat er hygiënisch met het voedsel wordt omgegaan en het in goede staat aankomt bij de slachtoffers.

Sustainable Development Goals (SDGs)

De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn internationale afspraken in VN-verband over wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen waar iedereen een rol in kan spelen. Ontwikkeling en toepassing van normen draagt hier aan bij. De voorgestelde ISO-norm zal bijdragen aan SDG 2 (geen honger), SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 10 (ongelijkheid verminderen), SDG 12 (verantwoorde consumptie en productie) en SDG 16 (vrede, justitie en sterke publieke diensten). Voor meer informatie www.nen.nl/sdg

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van deze norm over voedselzekerheid in tijden van nood of crisis of over het normalisatieproces: Marcel de Vreeze, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 125 of stuur een e-mail naar afc@nen.nl.


Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop