Meepraten over teeltsubstraten en bodemverbeterende middelen

18-05-2017 Bent u actief in de sector van teeltsubstraten, bodemverbeterende middelen of compost en wilt u invloed uitoefenen op de uitvoering van de Europese regelgeving? Dan nodigt NEN u graag uit deel te nemen aan de nationale normcommissie die meebepaalt over Europese normen in dit vakgebied.

Er zijn de afgelopen jaren veel verschillende producten op de markt gekomen. Met name bij verhandeling over landsgrenzen heen, is het lastig producten te vergelijken.

Het Europese Parlement heeft deze onduidelijkheid ook geconstateerd. Daarom worden verschillende producten, waaronder substraten, bodemverbeteraars en compost meegenomen in de nieuwe Europese Meststoffen Verordening (concept EU regulation 2016/0084 COD), die momenteel wordt voorbereid.

Om invulling te geven aan deze nieuwe wetgeving, bereidt een Europese technische commissie zich voor om in Europees verband afspraken te maken over:

  • termen en definities
  • specificaties en veiligheidseisen
  • markering en labelling
  • analysemethoden

Nationale normcommissie

Deze afspraken worden vastgelegd in normen. Nederlandse belanghebbenden die interesse hebben in de Europese normen voor substraten en bodemverbeteraars, en daar een inhoudelijke bijdrage aan willen leveren, zijn van harte uitgenodigd om lid te worden van de normcommissie.
Deze nationale normcommissie volgt de ontwikkeling van de Europese normen. Door lid te worden van deze commissie is het mogelijk direct invloed uit te oefenen op de nieuwe Europese wetgeving die er komt. De normcommissie komt twee keer per jaar bij elkaar om het Nederlandse standpunt te bepalen.

Meer informatie

Wilt u meepraten over de inhoud van de nieuwe normen in uw vakgebied, of wilt u meer informatie over het lidmaatschap van de normcommissie 370 223 of over het normalisatieproces, neem dan contact op met Gillian Herpers, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 444 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met Gillian Herpers, Consultant Agrofood & Consument

(015) 2 690 444

afc@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids