NEN is een nieuwe normcommissie ‘Halal food’ gestart en zoekt meer belanghebbenden

10-10-2013 NEN heeft op 10 september jl. een normcommissie voor halal voedsel opgericht. Deze commissie verzorgt de Nederlandse inbreng bij de ontwikkeling van een Europese norm voor halal voedsel. De nationale normcommissie vormt een goede afspiegeling van relevante stakeholders op het gebied van halal voedsel, maar NEN nodigt nog meer belanghebbende partijen uit om deel te nemen aan deze normcommissie.

Op dit moment zijn onder andere belanghebbenden uit de vleessector en de voedingsmiddelenindustrie betrokken; Helal Food, Koninklijk Ahold, Centraal Orgaan Vleessector, MARFO en Zwanenburg FOOD Group. Ook zijn certificerende partijen zoals Certy BV en SGS, en het kennisinstituut RIKILT (WUR) in de normcommissie vertegenwoordigd. Op Europees niveau gezien is Nederland echter een van de weinige landen waarbij de moslimvertegenwoordigers ondervertegenwoordigd zijn. NEN streeft ernaar de normcommissie te versterken met partijen die halal voedingsmiddelen produceren en partijen die een draagvlak hebben onder de Nederlandse moslims.

Eén norm voor halal food

De Europese norm voor halal voedsel en voedingsproducten wordt binnen drie jaar ontwikkeld. Als dit gebeurt worden nationale normen op dat gebied ingetrokken. De norm zal afspraken bevatten over de principes en de basiseisen voor de erkenning van halal food, zoals halal vlees en halal voedingsmiddelen. Het doel is tot een eenduidige erkenningsmethodiek te komen binnen Europa.

Religieuze vraagstukken

Religieuze vraagstukken worden behandeld door een ingestelde adviesgroep binnen CEN/TC 425. Deze adviesgroep bestaat uit supranationale religieuze autoriteiten, zoals de International Islamic Fiqh Acadamy (IIFA) en nationaal erkende moslimorganisaties.

Eerste Europese vergadering

Op 23 en 24 september heeft Nederland de eerste vergadering van CEN/TC 425 bijgewoond. Andere lidstaten die net als NEN ook een nationale normcommissie voor halal voedsel hebben opgericht, zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Spanje en België, waren goed vertegenwoordigd op deze bijeenkomst. De scope en de werkwijze voor de komende drie jaar is in deze vergadering afgestemd.

Informatie en deelname

Voor inhoudelijke vragen over het normalisatieproces van deze norm: Noura el Guennouni, Business Development, telefoon (015) 2 690 372.
Voor deelname aan de normcommissie ’Halal food’: businessdevelopment@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop