NEN onderzoekt behoefte aan Europese normen voor hulp- en geleidehonden

02-08-2016 Op Europees niveau is een voorstel gedaan om een CEN Technical Committee (CEN/TC) te starten op het gebied van hulp- en geleidehonden. Binnen deze TC zal door deelnemende landen gewerkt worden aan Europese normen op het gebied van hulp- en geleidehonden. NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, organiseert (bij voldoende belangstelling) op 9 september van 13:00-15:30 uur een informatiebijeenkomst om te inventariseren of er in Nederland interesse is om Europese normen te ontwikkelen op dit gebied en of een Nederlandse schaduwcommissie kan worden opgezet.

Op dit moment zijn er geen Europese normen (EN) op het gebied van hulp- en geleidehonden; wel bestaan er verschillende nationale en Europese documenten met een andere status, zoals de in 2012 gepubliceerde CWA 16520 'Guide dog mobility instructor - Competences'. Voorgesteld wordt om op korte termijn deze CWA te herzien en om te zetten in een Europese norm (met verplichting tot nationale implementatie). Toekomstig werk zal gericht zijn op algemene training van honden en hulp, het welzijn van de hond en de beoordeling hiervan, professioneel gedrag, competenties en opleiding van de instructeur.

Meer informatie en stem uitbrengen

NEN is uitgenodigd de Nederlandse stem uit te brengen op het voorstel en organiseert daarom een informatiebijeenkomst op 9 september 2016. Bij de Europese stemronde kan Nederland het voorstel ondersteunen of tegen stemmen.
Hebben Nederlandse belanghebbenden wel of geen behoefte aan Europese afspraken over Assistance Dog & Guide Dog Teams Standards and Instructors Competences?

Graag horen wij uw mening over Draft BT C96/2016 en krijgen wij inzicht in de positie van Nederlandse belanghebbenden. Daarom verzoeken wij u onderstaande vragen te beantwoorden.

Uw antwoorden graag vóór 1 september kenbaar maken bij NEN AgroFood & Consument. Contactpersoon: Blanca Paulissen, e-mail blanca.paulissen@nen.nl.

  1. Wat vindt u van de aanleiding en beoogde doelstellingen van de voorgestelde Europese norm?
  2. Bent u voor / tegen / neutraal over het CEN-voorstel, en wat is uw commentaar hierop? (belang van uw organisatie / Nederlandse markt?)
  3. Welke zaken zouden er nog aan de scope van het CEN-voorstel toegevoegd kunnen worden? (het betreft een voorstel dat door deelnemende landen aangepast kan worden).
  4. Wilt u deelnemen aan een eventuele informatiebijeenkomst bij NEN?

Bij voldoende belangstelling zal de informatiemiddag op vrijdagmiddag 9 september 2016 doorgang vinden. U ontvangt hierover na inzending van uw antwoorden een e-mail van NEN.

Meer informatie

Voor vragen over dit voorstel of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Blanca Paulissen, telefoon (015) 2 690 366, of e-mail blanca.paulissen@nen.nl.Gerelateerde nieuwsberichten

Nieuwe CEN publicatie vaardigheden hondentrainer

28-04-2016 Een nieuwe CEN Workshop Agreement omschrijft de minimumeisen voor professionele hondentrainers en in...

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop