NEN publiceert drie normontwerpen voor analyse van metalen, sporenelementen en mineralen in diervoeders

08-11-2016 De huidige methoden voor de bepaling van het gehalte lood in diervoeders waaraan kaoliniet is toegevoegd, geven geen goede resultaten. Daarom zijn er nu drie Europese normen op dit gebied herzien en als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 19 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

De Nederlandse normcommissie ‘Diervoeder' zal de commentaren op de normontwerpen bespreken en, als ze worden overgenomen als Nederlands commentaar, met de Nederlandse stem indienen bij de Europese normcommissie, CEN/TC 327 ‘Animal feeding stuffs: methods of sampling and analysis’.

Het betreft:

  • Ontwerp NEN-EN 15510 Diervoeders: Methoden voor analyse en monsterneming - Bepaling van calcium, natrium, fosfor, magnesium, kalium, ijzer, zink, koper, mangaan, kobalt, molybdeen en lood met ICP-AES;
  • Ontwerp NEN-EN 15550 Diervoeders: Methoden voor analyse en monsterneming - Bepaling van de gehalten aan cadmium en lood door atomaire-absorptiespectrometrie met grafietoven (GF-AAS) na ontsluiting onder druk;
  • Ontwerp NEN-EN 15621 Diervoeders: Methoden voor monsterneming en analyse - Bepaling van calcium, natrium, fosfor, magnesium, kalium, zwavel, ijzer, zink, koper, mangaan en kobalt door ICP-AES na ontsluiting onder druk.

Voor wie

Deze normen zijn met name van belang voor laboratoria waar diervoeders worden geanalyseerd en voor fabrikanten van diervoeders.

Commentaar indienen

Commentaarformulieren (voor ieder document apart) zijn op te vragen bij Nicoline Veenendaal, projectassistente NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemieke Venemans, Consultant, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Diervoeder’ omvat de normalisatie van de terminologie en de normen over monsterneming en chemische, biochemische, fysische en microscopische analysemethoden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop