NEN publiceert drie normontwerpen voor bepaling van antibiotica en zware metalen in diervoeders

14-11-2016 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 22 december 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

Het betreft:

  • Ontwerp NEN-EN 17049 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Identificatie van tylosine, spiramcyine, virginiamycine, carbadox en olaquindox op subadditieve niveaus in mengvoeders – Bevestigingsanalyse met LC-MS;
  • Ontwerp NEN-EN 17050 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Bepaling van jodium in diervoeder door ICP-MS;
  • Ontwerp NEN-EN 17053 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Bepaling van sporenelementen, zware metalen en andere elementen in diervoeder door ICP-MS (multi-methode).

Voor wie

Deze normen zijn met name van belang voor laboratoria waar diervoeders worden geanalyseerd en voor fabrikanten van diervoeders.

Commentaar indienen

Commentaarformulieren (voor ieder document apart) zijn op te vragen bij Nicoline Veenendaal, projectassistente NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het werkterrein van de normcommissie ‘Diervoeder’ omvat de normalisatie van de terminologie en de normen over monsterneming en chemische, biochemische, fysische en microscopische analysemethoden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop