NEN publiceert norm voor screening van diervoeders op antibiotica

19-06-2017 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 analysemethoden voor diervoeders. Als tweede in een serie is nu een methode met een microbiologische plaatproef voor de screening van mengvoer op kleine hoeveelheden van de antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en avoparcine gepubliceerd.

Met de methode zoals beschreven in NEN-EN 16936 ‘Diervoeders: Methoden voor monsterneming en analyse - Screening op de antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en avoparcine in kleine hoeveelheden in mengvoer met een microbiologische plaatproef’, kunnen de genoemde antibiotica worden aangetoond in mengvoeders en in melkvervangers. De gebruikte techniek is een microbiologische drie-platen-proef. De norm beschrijft:

  • het principe van de methode
  • de gebuikte reagentia
  • het instrumentarium
  • de monstervoorbereiding
  • de metingen
  • de bepaling van de concentratie
  • de precisie
  • de inhoud van de rapportage

In informatieve bijlagen zijn aanwijzingen opgenomen voor de bereiding van bacteriële oplossingen en een procedure voor de identificatie van interfererende antibiotica.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Merel Wagner, standardization consultant Agrofood & Consument, telefoon (015) 2 690 185 of e-mail afc@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Diervoeder’ houdt zich bezig met methoden voor monsterneming en analyse van diervoeders. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Merel Wagner, standardization consultant Agrofood & Consument.

telefoon (015) 2 690 185

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop