NEN publiceert normontwerp voor bepaling T-2, HT-2, DON en ZON in diervoeders

15-07-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs - Methods of sampling and analysis' analysemethoden voor diervoeders. Als eerste in een serie is nu een methode voor de bepaling van T-2- en HT-2–dioxines, Deoxynivalenol (DON) en Zearalenon (ZON) in diervoeders en mengvoer als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 7 september a.s. commentaar indienen op het normontwerp.

De Nederlandse normcommissie ‘Diervoeder' zal het commentaar op Ontwerp NEN-EN 16877 bespreken en, als het wordt overgenomen als Nederlands commentaar, indienen bij de Europese normcommissie CEN/TC 327 ‘Animal feeding stuffs: methods of sampling and analysis’.

Een commentaarformulier is op te vragen bij Nicoline Veenendaal, projectassistente AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemieke Venemans, Standardization Consultant, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie:

Voor meer informatie: Annemieke Venemans, Standardization Consultant.

afc@nen.nl

(015) 2 690 280

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop