NEN publiceert normontwerpen voor bepaling van antibiotica in diervoeders

17-11-2015 In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt het Europese normalisatie instituut CEN normen met analysemethoden voor diervoeders. Als tweede lichting in een serie zijn nu methoden voor de bepaling van verschillende antibiotica als concept gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot januari 2016 commentaar indienen op deze normontwerpen.

De Nederlandse normcommissie ‘Diervoeder' zal de commentaren op de normontwerpen bespreken en, als ze worden overgenomen als Nederlands commentaar, indienen bij de Europese normcommissie CEN/TC 327 Animal feeding stuffs: methods of sampling and analysis.

Het betreft drie normontwerpen:

  • Ontwerp NEN-EN 16930 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Bepaling van carbadox en olaquindox met high-performance liquid chromatography met UV-detectie (HPLC/UV) – Commentaren voor 10 januari 2016
  • Ontwerp NEN-EN 16936 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Screening op de antibiotica tylosine, virginiamycine, spiramycine, bacitracine-zink en avoparcine in kleine hoeveelheden in mengvoer met een microbiologische plaatproef – Commentaren voor 26 januari 2016, en
  • Ontwerp NEN-EN 16939 Diervoeder: Methoden voor monsterneming en analyse – Aantonen van tylosine, spiramycine en viginiamycine – Dunnelaagchromatografie (TLC) en bio-autografie – Commentaren voor 19 januari 2016

Voor wie

Deze normen zijn met name van belang voor laboratoria waar diervoeders worden geanalyseerd en voor fabrikanten van diervoeders.

Commentaar indienen

Commentaarformulieren (voor ieder document apart) zijn op te vragen bij Nicoline Veenendaal, projectassistente NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 335 of e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Annemieke Venemans, Consultant, telefoon (015) 2 690 280 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop