NEN-EN 16651 voor ureaseremmers NBPT en NPPT in meststoffen gepubliceerd

29-07-2015 De Europese normcommissie ‘Fertilizers and liming materials’ heeft een norm ontwikkeld voor het meten van de hoeveelheid ureaseremmers in meststoffen, NEN-EN 16651. Ureaseremmers worden gebruikt voor het beperken van ammoniakvervluchtiging in meststoffen.

In NEN-EN 16651 wordt specifiek gekeken naar NBPT (N-(n-Butyl)thiofosforzuur triamide) en NPPT (N-(n-Propyl)thiofosforzuur triamide). Voor het bepalen van de hoeveelheid van deze stoffen in mest wordt gebruik gemaakt van hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC). De volledige procedure van de monsterneming tot en met het berekenen van de resultaten wordt beschreven. Ook bevat de norm de resultaten van een ringonderzoek onder verschillende laboratoria waarin de betrouwbaarheid van de meetmethode is getoetst.

Europese afstemming

In overeenstemming met de Verordening (EC) No 2003/2003 van het Europese Parlement en de Raad van 13 oktober 2003 met betrekking tot meststoffen, is het van belang om Europese normmethoden te ontwikkelen voor monsterneming en analyse om een uniforme toepassing en controle van de Europese wetgeving in alle lidstaten te kunnen garanderen. Daarbij zijn normen onmisbaar om vrij verkeer van meststoffen mogelijk te maken.

De 33 landen die lid zijn van CEN hebben gezamenlijk deze norm ontwikkeld. Volgens afspraak worden alle EN-normen automatisch geïmplementeerd in deze 33 landen om zo bij te dragen aan het opbouwen van de Europese interne markt in goederen en diensten, om handelsbarrières weg te nemen en de positie van Europa in de wereldwijde economie te versterken.

De ontwikkeling van deze methode is nauwlettend gevolgd door de Nederlandse normcommissie 370 134 ‘Meststoffen’.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u terecht bij Saskia Schulten, consultant AgroFood & Consument, telefoon: (015) 2 690 129 of e-mail: afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Saskia Schulten, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 129

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop