NEN-EN-ISO 16140 voor alternatieve methoden herzien

05-08-2016 Microbiologen, laboranten en voedselveiligheidsfunctionarissen opgelet! Er liggen in uw vakgebied nieuwe normen klaar. Deel 1 en deel 2 van de NEN-EN-ISO 16140, waarmee alternatieve methoden worden gevalideerd, zijn sinds kort gepubliceerd. In deze delen worden de woordenlijst en het protocol voor validatie behandeld.

Organisaties in de agrofoodsector hebben de behoefte om snel te kunnen beoordelen of de microbiologische kwaliteit van grondstoffen, voedingsmiddelen en diervoeders voldoet. Ook willen zij graag snel de microbiologische status van het productieproces kunnen controleren.

Betrouwbaar protocol voor validatie

Deze behoefte heeft geleid tot de ontwikkeling en verfijning van alternatieve microbiologische analysemethoden. De alternatieve methoden zijn vaak sneller en/of eenvoudiger uit te voeren dan de overeenkomstige referentiemethodes (ISO-normen). Alle betrokken partijen (bijvoorbeeld de levensmiddelenindustrie, overheden en toeleveranciers) hebben een betrouwbaar protocol nodig voor de validatie van dergelijke alternatieve methoden.

De eerste versie van NEN-EN-ISO 16140 werd gepubliceerd in 2003. Na een review in 2008 werd besloten dat de versie uit 2003 niet meer voldoet. Onder Nederlands projectleiderschap heeft een internationale werkgroep besloten de norm drastisch te herzien en uit te brengen in zes delen. De eerste twee delen zijn nu beschikbaar in de normshop van NEN:

  • NEN-EN-ISO 16140-1:2016 'Microbiologie van de voedselketen - Validatie van methoden - Deel 1: Woordenlijst'
  • NEN-EN-ISO 16140-2:2016 'Microbiologie van de voedselketen - Validatie van methoden - Deel 2: Protocol voor de validatie van alternatieve (eigendomsrechtelijke) methoden ten opzichte van een referentiemethode'

Overgangsperiode

De wijziging in de norm heeft gevolgen voor bestaande validatiecertificaten. Hiervoor geldt een overgangsperiode. Na publicatie van NEN-EN-ISO 16140-2:2016 blijft de validatie van bestaande methoden geldig tot aan de datum dat het bestaande certificaat verloopt. Bij vernieuwing van het certificaat moet (een gedeeltelijke) hervalidatie plaatsvinden volgens de nieuwe norm. Binnen 4 jaar na publicatie (in 2020) moeten alle bestaande certificaten al dan niet gedeeltelijk opnieuw zijn gevalideerd. Om organisaties te helpen bij de overgang van de oude versie (NEN-EN-ISO 16140 uit 2003) naar de nieuw gepubliceerde versie (NEN-EN-ISO 16140-2:2016) is een overgangsdocument opgesteld. Mocht u geïnteresseerd zijn in dit overgangsdocument, neem dan contact op met de secretaris van de betrokken ISO-werkgroep (Laura Mout, laura.mout@nen.nl).

Discussieer mee

De overige nog te publiceren vier delen van de norm behandelen:

  • Verificatieprotocol voor referentiemethoden en gevalideerde alternatieve methoden die geïmplementeerd worden in een individueel laboratorium (deel 3)
  • Validatieprotocol voor in-house methoden van een individueel laboratorium (deel 4)
  • Validatieprotocol voor niet-eigendomsrechtelijke methoden in meerdere laboratoria (deel 5)
  • Validatieprotocol voor alternatieve (eigendomsrechtelijke) bevestigingsmethoden (deel 6)

Het is zaak dat ook deze delen zo goed mogelijk opgesteld worden. U kunt daarover mee beslissen en zo een bijdrage leveren aan de voedselveiligheid. Wilt u inspraak hebben in de bepaling van het Nederlandse standpunt over de resterende vier delen van NEN-EN-ISO 16140? Word dan actief lid van de NEN-normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen'.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop

Normoverzichten:

De overzichten geven u de normen weer voor Landbouw & Levensmiddelen, ingedeeld op onderwerp. Digitaal en altijd up-to-date!