NEN-ISO normen gepubliceerd voor duurzame en traceerbare cacao

18-07-2019 Chocolade is overal ter wereld erg goed verkrijgbaar, maar het hoofdingrediënt cacao is geen makkelijk te verbouwen gewas. Zo'n 14 miljoen boeren en landarbeiders werken in landen nabij de evenaar in de cacaoproductie, veelal op kleinschalige boerenbedrijven. Een goede infrastructuur ontbreekt, de teelt is erg arbeidsintensief en de opbrengsten zijn laag. Toch is het ondanks de hoge vraag naar cacao, voor de boeren moeilijk om in hun levensonderhoud te voorzien.

Om het verbouwen van cacao te verduurzamen, te zorgen voor het milieu en de sociale omstandigheden en het levensonderhoud van de boeren te verbeteren, zijn breedgedragen afspraken nodig.
In de afgelopen jaren is daarom op wereldwijd niveau gewerkt aan het vastleggen van eisen voor duurzame en traceerbare cacao. Deze zijn vastgelegd in de nieuwe vierdelige serie normen NEN-ISO 34101:2019 ‘Duurzame en traceerbare cacao’.

Internationale samenwerking

De nieuwe ISO-normen zijn het resultaat van een breed vertegenwoordigde internationale samenwerking met experts uit meer dan vijfentwintig verschillende landen. Vanuit Nederland zijn ruim twintig experts van het bedrijfsleven, belangenorganisaties, de overheid, de wetenschap, vakbonden en private standaardisatie-organisaties hierbij betrokken via de NEN-normcommissie Cacao. Alle leiderschapsposities, van voorzitterschappen van de werkgroepen en de ISO-subcommissie tot het ISO-secretariaat, zijn ingevuld door personen uit zowel producerende als consumerende landen. Met name de grootste cacaoproducenten, Ghana en Ivoorkust, en de grootste cacao-importeur, Nederland, hebben een trekkende rol gehad. Zo voert NEN, samen met het Ghanese normalisatie-instituut, het ISO-secretariaat van de commissie ISO/TC 34/SC 18 ‘Cocoa’. Dit samenwerkingsverband (een ‘twinning arrangement’) werd gefaciliteerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland namens het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Over de norm

NEN-ISO 34101 'Duurzame en traceerbare cacao' bestaat uit vier delen. De serie is nadrukkelijk bedoeld om als geheel te implementeren, al heeft elk deel wel een duidelijke focus:

  • NEN-ISO 34101-1 ondersteunt organisaties bij de implementatie van effectieve maatregelen om continu hun bedrijfsvoering te verbeteren en de cacaoproductie te professionaliseren. Dit deel omvat voor de boerenorganisaties vaak ingrijpende eisen. Deze worden via deel 4 stapsgewijs ingevoerd, zodat zij in staat zijn deel 1 uiteindelijk in zijn geheel te implementeren.
  • NEN-ISO 34101-2 definieert eisen voor de economische, sociale en milieuaspecten van cacaoproductie.
  • NEN-EN-ISO 34101-3 geeft eisen voor traceerbaarheid van duurzaam geproduceerde cacao door de keten.
  • NEN-EN-ISO 34101-4 is gericht op schemabeheerders, certificerende instellingen en alle anderen die te maken hebben met de beoordeling of cacao voldoet aan de eisen van deze normenserie. Om de overgang naar duurzame cacaoproductie te versoepelen, bevat deel 4 een stappenplan om geleidelijk naar een professionele boerenorganisatie te groeien.

Alle cacaonormen bijeen in NEN Connect

Om naast de verduurzaming van de cacaoproductie te werken aan de kwaliteit van de cacaobonen, heeft NEN het ‘Standaardpakket voor Cacao’ samengesteld in NEN Connect met naast de ISO 34101 serie ook NEN-ISO 2292:2017 ‘Cacaobonen - Monstername’ en NEN-ISO 2451:2017 ‘Cacaobonen - Specificatie en kwaliteitseisen’. Met de tool ‘NEN Connect’ heeft u online toegang tot uw ‘eigen’ normencollectie. Zonder dat u ernaar om hoeft te kijken en voor een vast bedrag per jaar. De normen in NEN Connect zijn altijd actueel en de vervallen versies blijven beschikbaar.

Meer informatie

Lees het volledige artikel in NENMagazine: Het geheime ingrediënt achter duurzame cacao. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consumentenzaken.

015 - 2690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop