NEN-voorstel Chain of Custody aangenomen door ISO

11-08-2016 Het Nederlands initiatief voor de oprichting van een ISO/PC Chain of Custody (CoC) is aangenomen door ISO. Groot nieuws, niet alleen voor initiatiefnemer NEN, maar ook voor alle stakeholders en consumenten. Met het aannemen van het voorstel zijn transparantie en stroomlijning in de keten een stap dichterbij gekomen.

Consumenten en producenten houden zich steeds meer bezig met transparantie in de handelsketens en de oorsprong van materialen en ingrediënten van (eind)producten. Telkens weer blijkt dat gesprekken moeizaam verlopen omdat de gebruikte terminologie in verschillende CoC-systemen niet op elkaar is afgestemd. Dit leidt tot verwarring en onduidelijke verwachtingen ten aanzien van het niveau van traceerbaarheid.

Bovendien zijn de complexiteit en de hiermee verbonden kosten een belemmering voor de markttoegang, met name voor kleinere bedrijven en ontwikkelingslanden. Ook het feit dat voor allerlei verschillende producten verschillende CoC's ontwikkeld moeten worden, draagt niet bij aan een gestroomlijnde en minder bureaucratische gang van zaken. Voor NEN en de Nederlandse industrie en overheid was dit de aanleiding om een initiatiefvoorstel voor een generieke Chain of Custody (CoC) standaard uit te werken en bij ISO in te dienen, om binnen de globale context van ISO verder uit te werken. Dit voorstel is op 2 augustus aangenomen.

Stroomlijnen
Een grote groep Nederlandse belanghebbende partijen, waar onder producerende industrie, overheid, certificerende instellingen, ronde tafels, supply chain experts en dienstverleners, steunt het voorstel om een internationale standaard voor CoC te ontwikkelen.

Hugo Byrnes, Vice President Ahold Delhaize Product Integrity, is als stakeholder blij dat het voorstel is aangenomen. "Voor leveranciers aan een bedrijf als het onze, dat veel verschillende producten verkoopt, is het bijzonder handig om in één keer te kunnen aantonen dat je producten aan de Chain of Custody voldoen. Alle ISO- of private normen kunnen naar de nieuwe Chain of Custody-norm gaan verwijzen. Dat geldt voor alle bedrijven, maar zeker die ondernemingen die veel verschillende producten maken. En op hun beurt hun leveranciers. Die kunnen straks ook in één keer aantonen dat hun administratie op orde is. Er komen dus niet meer verschillende mensen hetzelfde systeem controleren op verschillende CoC's. Dat gebeurt nu nog wel eens."

Transparantie
Het scheelt dus veel tijd en papierwerk, maar er zijn meer voordelen, zo zegt Byrnes. "De consument is kritischer geworden op wat er in onze producten zit. Wij zelf willen ook zeker weten dat het ingrediënt, een cacaoboon bijvoorbeeld, dat aan de andere kant van de aardbol gecertificeerd is, ook het ingrediënt is dat uiteindelijk in ons product terecht komt. Dat kan nu.

We kunnen allereerst het originele certificaat opvragen. Als dat in orde is, kan aan de hand van de nieuwe CoC-norm worden nagegaan of dit ook het ingrediënt is dat uiteindelijk in het eindproduct terecht komt. We zijn niet meer afhankelijk van al die andere ketenpartijen die ons garanderen dat het ingrediënt het juiste is. Omdat iedereen straks met dezelfde norm werkt wordt de transparantie groter, maar groeit ook de garantie dat alle ingrediënten aan onze eisen voldoen. We beperken dus ook het risico dat er ooit eens een 'fout' ingrediënt, bijvoorbeeld door kinderen gemaakt, in onze producten belandt."

Meer informatie

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met Juliane Eykelhoff, NEN AgroFood & consument, e-mail afc@nen.nl.



Bekijk ook de Engelstalige pagina

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met NEN AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop