Nederlands normvoorstel voor ketenbeheer geïntroduceerd bij ISO

28-04-2016 Een workshop in juni 2015, een half jaar later is de concept norm geschreven en het projectvoorstel voor een generieke norm voorketenbeheer en traceerbaarheid gaat deze week naar de ISO leden ter goedkeuring. Zo snel kan het gaan. Op 9 februari keurde de Nederlandse normcommissie NC 310 287 ‘Chain of Custody’ de opzet van het normvoorstel en de rechtvaardiging van de marktrelevantie goed en begon de communicatie met internationale stakeholders.

De afgelopen jaren zijn consumenten en producenten zich steeds meer bezig gaan houden met transparantie in de handelsketens en de oorsprong van materialen en onderdelen van (eind)producten. Telkens weer blijkt dat gesprekken moeizaam verlopen omdat de gebruikte terminologie in verschillende CoC-systemen niet op elkaar is afgestemd. Dit leidt tot verwarring en onduidelijke verwachtingen ten aanzien van liet niveau van traceerbaarheid.

Bovendien zijn de complexiteit en de hiermee verbonden kosten een belemmering voor de markttoegang, met name voor kleinere bedrijven en ontwikkelingslanden. Voor NEN en de Nederlandse industrie en overheid is dit de aanleiding geweest om een initiatiefvoorstel voor een generieke Chain of Custody (CoC) standaard uit te werken en bij ISO in te dienen, om binnen de globale context van ISO verder uit te werken.

Best practices
De internationale CoC standaard voor ketenbeheer en traceerbaarheid is bedoeld als een generiek, sector en productonafhankelijk instrument, dat gebaseerd is op best practices van reeds bestaande ketenbeheersystemen. De wereldwijd geaccepteerde ISO-taal zal als referentie gebruikt worden (onder andere ISO 9001, ISO 22000, ISO 26000) waardoor het modulaire gebruik van verschillende gerelateerde normen mogelijk wordt.

Draagvlak
Een grote groep Nederlandse belanghebbende partijen, waar onder producerende industrie, overheid, certificerende instellingen, ronde tafels, supply chain experts en dienstverleners, steunt het voorstel om een horizontale en internationale standaard voor CoC te ontwikkelen.

Mee praten? Dat kan!

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met Juliane Eykelhoff of Harmen Willemse, NEN AgroFood & Energie, e-mail afc@nen.nl of energy@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met NEN AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop