Nieuw ISO-document dierenwelzijn

23-01-2017 Er is een nieuw ISO-document over het management van dierenwelzijn. NVN-ISO/TS 34700:2016, Management van dierenwelzijn - Algemene eisen en richtlijnen voor organisaties in de voedselketen, helpt de voedings- en veevoederindustrie om een dierenwelzijnsplan op te stellen dat in lijn is met de principes van the World Organization of Animal Health (OIE) Terrestrial Animal Health Code (TAHC). Daardoor kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter worden geborgd.

Naast het belang van voedselveiligheid vinden consumenten en organisaties in de agrofoodsector het steeds belangrijker dat producten duurzaam zijn geproduceerd, bijvoorbeeld met een goed welzijn van landbouwhuisdieren. De voedingsindustrie, belangenorganisaties en de overheid nemen steeds meer maatregelen om het dierenwelzijn te verhogen, te borgen en te managen. Met de nieuwe NVN-ISO/TS 34700:2016, kan het welzijn van landbouwhuisdieren in de gehele keten beter geborgd worden. ISO/TS 34700 kan ook toegepast worden voor de implementatie van publieke of private standaarden op het gebied van dierenwelzijn, mits de standaard van een gelijkwaardig niveau is als OIE TAHC.

Actieve Nederlandse inbreng

Vanuit Nederland is actief input gegeven tijdens vergaderingen van de ISO-werkgroep ‘Animal welfare’ en door schriftelijke commentaren vanuit de NEN-normcommissie Dierenwelzijn. Er is bewust gekozen om het ISO-document voor het managen van dierenwelzijn te publiceren als een “Technical Specification”. Zo kan binnen enkele jaren wordt bepaald of het ISO-document herzien moet worden of wellicht wordt omgezet in een volledige ISO-norm.

Management van dierenwelzijn

De Technical Specification is van toepassing op het bereiken en behouden van een adequaat niveau van dierenwelzijn voor landbouwhuisdieren, die gefokt zijn of gehouden worden voor de productie van voedsel of diervoeder. Management van dierenwelzijn zoals beschreven in ISO/TS 34700 kan worden toegepast op de volgende situaties:

  • bij verschillende productiesystemen en door diverse organisaties in de keten voor producten van dierlijke oorsprong, ongeacht de grootte;
  • verschillende geografische, culturele en religieuze contexten;
  • zowel ontwikkelings- als ontwikkelde landen.

Meer informatie

Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor informatie over de NEN-normcommissie Dierenwelzijn of ISO/TS 34700 en het normalisatieproces: Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436 of e-mail laura.mout@nen.nl. Een uitgebreider bericht over ISO/TS 34700 kunt u ook lezen via de volgende link: New ISO specification for better management of animal welfare worldwide.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids