Nieuw amendement ISO-norm voor microbiologisch onderzoek

27-08-2013 ISO heeft in augustus een omvangrijk amendement gepubliceerd voor NEN-EN-ISO 7218:2007 'Microbiology of food and animal feeding stuffs - General requirements and guidance for microbiological examinations'.

In de oorspronkelijke norm uit 2007 worden algemene eisen en richtlijnen gegeven voor het uitvoeren van microbiologisch onderzoek in de agrofoodsector. Er zijn verschillende zaken gewijzigd.

In het amendement staan de onderdelen van ISO 7218:2007 die gewijzigd zijn. De wijzigingen betreffen vooral de volgende onderdelen:

  • Clause 5) Apparatus and equipment
  • Clause 6) Preparation of glassware and other laboratory materials
  • Clause 10) Enumeration
  • Annex B) Confidence intervals for colony count technique
  • Annex C) Determination of most probable number
  • Annex D) Counting of colonies with two dishes per dilution

Eén document

Organisaties die ISO 7218 toepassen hebben vanaf nu de oorspronkelijke norm uit 2007 en het amendement van 2013 nodig. De normcommissie 'Microbiologie, voedingsmiddelen en diervoeders' heeft bij ISO aangegeven dat zij graag weer één document voor dit onderwerp ziet. Eind 2013 zal de gehele revisie in gang worden gezet; de nieuwe versie zal echter pas over twee tot drie jaar beschikbaar zijn, omdat er ook andere zaken gewijzigd zullen worden.

Norm

NEN-EN-ISO 7218:2007 en

Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologisch...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 7218:2007/A1:2013 en

Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Algemene eisen en richtlijn voor microbiologisch...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Wanneer u betrokken wilt zijn bij deze revisie, kunt u contact opnemen met:

Laura Mout

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids