Nieuw internationaal werk: MVO in de agrofoodsector

20-04-2017 Binnen ISO een voorstel aangenomen voor de ontwikkeling van een internationaal referentiedocument voor MVO (Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties) in de agrofoodsector. Belanghebbende kunnen bij NEN kenbaar maken als ze actief betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van het document.

Landbouw is van levensbelang en een belangrijke economische sector. Daartegenover staat landbouw tegelijkertijd voor enorme maatschappelijke uitdagingen als voedseltekorten, CO2-uitstoot en kwesties rondom arbeidsomstandigheden. Deze internationale handleiding is een variant op ISO 26000 en biedt organisaties in de gehele agrofood keten handvatten om MVO toe te passen in hun organisatie om een positieve bijdrage te leveren aan deze uitdagingen.

ISO 26000 voor de agrofood sector

In de zomer van 2016 heeft Frankrijk een voorstel binnen ISO/TC 34 ‘Food products’ ingediend voor de ontwikkeling van een sectorspecifieke handleiding voor het toepassen van ISO 26000 in de agrofoodsector. Het doel van deze ISO/Technical Specification is om te komen tot een gezamenlijke definitie en gemeenschappelijke onderwerpen en aanbevelingen; geïllustreerd met enkele praktische voorbeelden. ISO 26000 is hét internationale referentiedocument voor een integrale benadering van MVO en daarmee een logische basis.

Vanuit Nederland is indertijd afwachtend gereageerd op het voorstel. Nu duidelijk is geworden dat het werk binnen ISO gaat starten, zal er een besluit genomen moeten worden of er vanuit Nederland wel of geen deelname is. Dit is een besluit dat genomen wordt door de nationale belanghebbenden. Door deelname kan er invloed uitgeoefend worden op de inhoud van dit wereldwijde referentiedocument.

Interesse in deelname?

Geïnteresseerde partijen worden opgeroepen hun interesse bij NEN kenbaar te maken. Bij voldoende interesse wordt een overleg georganiseerd om te komen tot de praktische inrichting van de deelname.
Uw interesse kunt u kenbaar maken bij NEN via agrofood@nen.nl.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Imola Ferro, consultant, telefoonnummer 015 2 690 113, e-mail agrofood@nen.nl of Thamar Zijlstra, consultant, telefoonnummer 015 2690 154, e-mail agrofood@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids