Nieuwe CEN publicatie vaardigheden hondentrainer

28-04-2016 Een nieuwe CEN Workshop Agreement omschrijft de minimumeisen voor professionele hondentrainers en instructeurs in termen van kennis, vaardigheden en competenties. CWA 16979 is ontwikkeld door experts uit diverse Europese landen in het kader van de CEN Workshop 'Competences for dog training professionals' (CEN/WS 078).

CWA 16979 'Dog training professionals – Knowledge, skills and competence requirements'

Naar schatting zijn in Europa meer dan een half miljoen hondentrainers of instructeurs. Maar de Europese hondensector kent veel organisaties en associaties die professionele kwalificaties voor een trainer en een instructeur vaak verschillend bekijken. Er is daarom behoefte aan een gemeenschappelijke en geharmoniseerde benadering voor (internationale) erkenning en acceptatie van die kwalificaties.

Workshop
De CEN Workshop Agreement 'Dog training professionals – Knowledge, skills and competence requirements' (CWA 16979) bevat de resultaten van het werk dat is uitgevoerd door de CEN Workshop 'Competences for dog training professionals' (CEN/WS 078). Deze groep bevatte experts uit diverse Europese landen, zoals België, Duitsland, Italië en Portugal. Zij vertegenwoordigen diverse private en publieke organisaties in de hondensector, van hulphonden tot reddingshonden.

Eisen
CWA 16979 omschrijft de minimumeisen voor professionele hondentrainers en instructeurs. Speciale aandacht is er voor professioneel gedrag en ethiek. De CWA definieert eisen voor relevante vaardigheden en kennis, uitgaande van de belangrijkste taken die een hondentrainer of instructeur uit zou moeten kunnen voeren. Het document behandelt ook de behoefte aan regelmatig updaten en continue verbetering van de professionele competenties.

Verwachtingen
Cinzia Marconi van FCC (Formatore Cinofilo Certificato) en voorzitter van de CEN Workshop verwacht van de CWA: "Het document zal bijdragen aan een toename van de kwaliteit van de activiteiten van hondentrainers en zal leiden tot een betere service voor de consument. Het document zal ook voordelen bieden in relatie tot de bescherming en het welzijn van de dieren, wat vooral belangrijk is in termen van ethische principes die altijd zorgvuldig overwogen moeten worden."

Volgens Barbara Schöning, lid van de ESVCE (European Society of Veterinary Clinical Ethology) en GTVMT (German Society of Veterinary Clinical Ethology), definieert CWA 16979 de eisen voor alle hondentrainers tijdens hun opleiding en in hun dagelijkse werkzaamheden. Ook is het document een referentie voor eisen waaraan moet worden voldaan om honden op een effectieve manier te trainen en tegelijkertijd hun welzijn in acht te nemen.

Mee praten? Dat kan!

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk, kunnen contact opnemen met , NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met NEN AgroFood & Consument

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop