Nieuwe Europese analysemethode voor PAK in voeding

26-05-2014 NEN heeft onlangs een nieuwe Europees genormaliseerde analysemethode gepubliceerd voor de bepaling van PAK in diverse voedingsmiddelen, NPR-CEN/TS 16621. PAK (voluit: Polycyclisch Aromatische Koolwaterstoffen) brengen de gezondheid van de mens in gevaar. Ze kunnen op verschillende manieren in voedsel terecht komen, bijvoorbeeld door te sterke verhitting van voedsel of als verontreiniging uit het milieu.

De nieuwe methode kan PAK meten in een groot aantal voedingsmiddelen, zoals olijfolie, gerookte vis en gerookt vlees, verse mosselen, kindervoeding op basis van graan, chocolade en voedingssupplementen.

Geschikt

PAK is een groep van op elkaar lijkende stoffen die in voedsel kunnen voorkomen. Met de nieuwe methode kunnen de gehaltes van benzo[a]pyreen (BaP), benz[a]anthraceen (BaA), benzo[b]fluoranteen (BbF) en chryseen (CHR) in diverse voedingsmiddelen worden gemeten (horizontale methode). De methode is voor deze stoffen ‘in-house’ gevalideerd voor deze genoemde voedingsmiddelen. Als analysetechniek wordt HPLC met fluorescentie detectie gebruikt. De prestatiekenmerken voldoen aan de eisen uit Europese wetgeving, waardoor de methode uitermate geschikt is om gebruikt te worden bij handhaving van Europese wetgeving voor voedselveiligheid.

Nederlandse inbreng

De Europese Commissie heeft ongeveer twee jaar geleden een opdracht gegeven aan de CEN-werkgroep 'Procescontaminanten' om negen nieuwe Europese standaarden te ontwikkelen. Nederland leidt deze CEN-werkgroep. Naast PAK werkt de groep ook aan analysemethodes voor andere verontreinigingen die in voedsel kunnen voorkomen, waaronder acrylamide (friet, koekjes), melamine (melk, melkproducten), furaan (koffie), ethylcarbamaat (sommige alcoholische dranken), en minerale olie in plantaardige olie.

Meedoen?

Nederlandse deelname aan de CEN-werkgroep is mogelijk. NEN heeft ook een normcommissie voor dit onderwerp. Het is voor Nederlandse partijen zowel mogelijk om aan de CEN-werkgroep als aan de NEN-normcommissie deel te nemen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail marcel.devreeze@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie of contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument,

(015) 2 690 125

marcel.devreeze@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop