Nieuwe Europese analysemethode voor fumonisine in babyvoeding gepubliceerd

30-07-2015 NEN heeft onlangs een nieuwe Europese norm gepubliceerd voor de bepaling van fumonisinen B1 en B2 in babyvoeding op basis van maïs: NEN-EN 16187:2015. Deze norm voor fumonisine in babyvoeding is de laatste in een reeks normen die in het kader van voedselveiligheid zijn ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie.

In het Warenwetbesluit Verontreiniging van levensmiddelen (Verordening (EG) 1881/2006) zijn wettelijke maxima opgenomen voor de som van de fumonisinen B1 en B2 in diverse voedingsmiddelen, waaronder babyvoeding voor zuigelingen en peuters. Fumonisine is een stofwisselingsproduct van schimmels, wat schadelijk kan zijn bij inname door de mens. Fumonisine wordt vooral in maïs en maïsproducten aangetroffen, maar het kan ook voorkomen in tarwe.

Analysemethode

NEN-EN 16187:2015 beschrijft de analysemethode die kan worden gebruikt om de gehaltes van fumonisinen B1 en B2 in babyvoeding te meten. Als analysetechniek wordt hogeprestatievloeistofchromatografie (HPLC) gebruikt. De prestatiekenmerken voldoen aan de eisen uit Europese wetgeving, waardoor de methode uitermate geschikt is om gebruikt te worden bij handhaving van Europese wetgeving voor voedselveiligheid.

CEN-werkgroep ‘Biotoxins’

In opdracht van de Europese Commissie is de CEN-werkgroep ‘Biotoxins’ inmiddels gestart met een tweede reeks normen, waaronder een analysemethode voor aflatoxine in kruiden en ochratoxine A in vlees en vleesproducten (ook stofwisselingsproducten van schimmels).

Belanghebbenden en geïnteresseerden die graag willen meewerken aan deze reeks normen, kunnen zich melden bij NEN.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 224

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop