Nieuwe ISO-norm in ontwikkeling voor WGS en microbiologie

27-06-2019 Nederland is nauw betrokken bij het opstellen van een internationale norm voor Whole Genome Sequencing (WGS) van micro-organismen in de voedselketen. Onlangs is er een eerste commentaarronde voor deze ISO-norm gestart. Daarmee wordt het ook tijd een bredere groep van belanghebbenden als laboratoria, levensmiddelenproducenten en overheden op de hoogte te brengen. Bent u een microbioloog en geïnteresseerd in nieuwe ontwikkelingen zoals WGS? Dan is ISO/CD 23418 voor u van belang.

ISO/CD 23418 ‘Microbiology of the food chain - Whole genome sequencing for typing and genomic characterization of foodborne bacteria - General requirements and guidance’ specificeert minimumvereisten voor het genereren en analyseren van WGS-gegevens verkregen uit micro-organismen die door voedsel overgedragen kunnen worden.

Een ISO-werkgroep onder leiding van Verenigde Staten heeft ISO/CD 23418 opgesteld met Nederlandse experts van het RIVM en Wageningen Food Safety Research (voormalig laboratorium van de NVWA).

Micro-organismen karakteriseren
WGS brengt het gehele erfelijk materiaal van micro-organismen in kaart (“karakteriseren”). De volgorde van de afzonderlijke baseparen wordt daarbij ‘uitgelezen’, ook wel sequencen genoemd. Met name overheidsinstituten en academische ziekenhuizen gebruiken nu deze relatief nieuwe techniek voor het typeren van ziektekiemen. Hierdoor kunnen verbanden worden gelegd tussen voedsel en humane isolaten. Daardoor kunnen uitbraken binnen Nederland, maar ook daarbuiten, sneller en nauwkeuriger worden vastgesteld. WGS apparatuur wordt in rap tempo compacter, nauwkeuriger en nog sneller. Dit biedt tevens kansen voor de levensmiddelenindustrie om met WGS een pathogeen te typeren en om er veranderingen in de huisflora mee te ontdekken.

Toegang tot ISO-norm ‘WGS’
De conceptversie van de ISO-norm (ISO/CD 23418) kunt u kosteloos opvragen via Laura Mout (afc@nen.nl). Vervolgens kunt u via een mogelijk lidmaatschap van de NEN-normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ betrokken zijn bij de verdere ontwikkeling van ISO/CD 23418. In het komende jaar vinden meerdere commentaarrondes plaats waarin u, als normcommissielid, de inhoud van de toekomstige ISO-norm kunt beïnvloeden.

Bekijk meer over deze normcommissie.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces, kunt u contact opnemen met Laura Mout, consultant AgroFood & Consument, telefoon: (015) 2 690 436, e-mail: afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp, neemt u contact op met: Laura Mout, consultant AgroFood & Consument

afc@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop