Nieuwe ISO-richtlijn salmonella

29-08-2014 Salmonellabacteriën komen bij vrijwel alle diersoorten voor. Besmetting bij de mens treedt voornamelijk op door het eten van besmet vlees en eieren of producten die door vlees of eieren zijn besmet (kruisbesmetting). Werkt uw organisatie direct of indirect met deze producten, dan is de nieuwe richtlijn wellicht iets voor u. Deze ISO-richtlijn geeft informatie over de serotypering van salmonella.

De volledige titel van de norm luidt: NPR-CEN-ISO/TR 6579-3:2014 ‘Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 3: Guidelines for serotyping of Salmonella spp.’. NPR-CEN-ISO/TR 6579-3:2014 vervangt nog niet NEN-EN-ISO 6579:2002 ‘Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Horizontale methode voor de detectie van Salmonella spp.’, het bijbehorende correctieblad (NEN-EN-ISO 6579:2002/C1:2007) en de aanvulling (NEN-EN-ISO 6579:2002/A1:2007). Het nieuwe deel over de detectiemethode (deel 1) wordt op een later moment gepubliceerd. Daarna wordt NEN-EN-ISO 6579:2002 pas ingetrokken.

In 2012 is deel 2 van deze serie verschenen: NPR-CEN-ISO/TS 6579-2:2012 ‘Microbiology of food and animal feed - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 2: Enumeration by a miniaturized most probable number technique’. Een groep van internationale experts heeft onder leiding van Kirsten Mooijman van het RIVM tevens het European Union Reference Laboratory (EURL) for Salmonella, deel 2 en deel 3 opgesteld.

Publieke commentaarronde deel 1 van ISO 6579

Sinds juni is het volgende conceptdocument over salmonella beschikbaar: NEN-EN-ISO 6579-1:2014 Ontw. ‘Microbiology of the food chain - Horizontal method for the detection, enumeration and serotyping of Salmonella - Part 1: Horizontal method for the detection of Salmonella spp.’.

U kunt tot 22 oktober 2014 commentaar leveren en zo invloed uitoefenen op de inhoud van deze norm. Heeft u hier belangstelling voor? Neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie Microbiologie: Laura Mout.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor inhoudelijke informatie en/of deelname aan de commissie kunt u contact opnemen met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

laura.mout@nen.nl

(015) 2 690 436

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop