Nieuwe methode kwantitatieve bepaling melkzuurbacteriën

17-02-2016 De nieuwe norm IDF 232|ISO 19344 'Melk en melkproducten – Starter culturen, probiotica en gefermenteerde producten – Kwantificering van melkzuurbacteriën met flowcytometrie' is recent gepubliceerd door de International Dairy Federation (IDF) en ISO. De norm bevat een methode voor de kwantitatieve bepaling van melkzuurbacteriën. Dit gebeurt door flow-cytometrie in gefermenteerde producten, startculturen en in probiotica voor zuivelproducten.

De kwantitatieve meting van melkzuurbacteriën is belangrijk voor de kwaliteitsbepaling van startculturen, probiotica en gefermenteerde melkproducten. De meting kan volgens verschillende methoden worden uitgevoerd. Flow-cytometrie behoort tot de nieuwere technieken, waarbij het mogelijk is het aantal actieve cellen en/of totaal aantal eenheden te bepalen.

Voordelen
Dr. Sandra Casani, projectleider bij IDF/ISO, zegt: "Het voordeel van flow-cytometrie is de lage variatie, kortere testduur, het maken van onderscheid tussen actieve en het totaal aantal cellen, en de mogelijkheid tot het doen van analyses met hoge-doorvoer. Een ander belangrijk kenmerk van flow-cytometrie is de kwantificeerbaarheid van het deel actieve cellen op het totaal aantal cellen. Dit is van bijzondere waarde bij onder andere het optimaliseren van productieprocessen en de stabiliteitsbeoordeling binnen de houdbaarheidstermijn."

Grote behoefte
Producenten en gebruikers van melkzuurbacteriën deden mee aan het project, net als experts en gebruikers van flow-cytometrie binnen de industrie en het universiteitswezen. De betrokkenheid laat zien dat de steun voor en de behoefte aan deze norm groot is. Dit is cruciaal voor de algemene acceptatie van de norm binnen de industrie en de erkenning van deze methode door de toezichthoudende instanties.

Belang
Harrie van den Bijgaart, voorzitter van de IDF Stuurgroep voor Normalisatiemethoden en voorzitter van de ISO Technische Commissie voor Melk en Melkproducten, zegt: "Gezamenlijke normen zoals deze zijn van belang bij het voorkomen van dubbel werk. Ook garanderen zij optimale en geharmoniseerde procedures voor de analyse en monsterneming van melk en melkproducten wereldwijd. Ze waarborgen gelijkwaardige testresultaten en tegelijkertijd beperken ze de vereiste inzet van interne validatie voor de gebruikers van de methode. De samenwerking tussen IDF en ISO vormt de sleutel tot dit succes.”

Ringonderzoek
Voor de ontwikkeling van de norm is een internationaal ringonderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn precisiecijfers bepaald voor de kwantificatie van melkzuurbacteriën en probiotische stammen door flow-cytometrie in startculturen, probiotica en gefermenteerde melkproducten. De cijfers valideren dat de methode geschikt is voor het beoogde doel. Het onderzoekrapport is gepubliceerd in het IDF Bulletin No. 478/2015.


Mee praten? Dat kan!

Nederlandse partijen die willen deelnemen aan het werk van de normcommissie Melk en zuivelproducten, kunnen contact opnemen met Marcel de Vreeze, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 125, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Marcel de Vreeze van NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop