Nieuwe methode voor bepaling anorganisch arseen in diervoeder goedgekeurd

10-04-2020 De Europese norm NEN-EN 17374 ‘Animal feeding stuffs: Methods of sampling and analysis – Determination of inorganic arsenic in animal feed by anion-exchange HPLC-ICPMS’ is goedgekeurd voor publicatie. De norm zal naar verwachting na de zomer gereed zijn voor Europese publicatie.

NEN-EN 17374 beschrijft een methode die de bepaling van anorganisch arseen in diervoeder door anionenuitwisseling met HPLC-ICPMS na waterbedextractie specificeert. Deze methode is met succes gevalideerd in de diervoedermatrices rijstmeel, zeewiermeel, vismeel, grasmeel, voeroplossingen en een synthetische oplossing. Matrices voor minerale toevoer vallen niet onder deze methode.

Normcommissie Diervoeder

De Europese norm is tot stand gekomen door de actieve inbreng van de normcommissie Diervoeder. Het werkgebied omvat de normalisatie van de terminologie en de normen over monsterneming en chemische, biochemische, fysische en microscopische analysemethoden. Deze normen worden op internationaal (ISO) en Europees (CEN) niveau geschreven. Het doel van de normcommissie is de Nederlandse inbreng voor te bereiden en de Nederlandse belangen te waarborgen bij Europese en internationale ontwikkelingen.

Internationaal netwerk

Om te toetsen of diervoeder aan de Europese wetgeving voldoet, is het van belang dat er gewerkt wordt met testmethoden, die ook door andere landen toegepast worden. Om deze reden financiert de EU regelmatig onderzoeksprogramma's die methoden Europees valideren, onder verantwoordelijkheid van de technische commissie CEN/TC 327 'Animal feeding stuffs: methods of sampling and analysis'. Het secretariaat en het voorzitterschap van CEN/TC 327 wordt door NEN en het WFSR vervuld.

Meedoen

In de loop van 2020 zal de Europese Commissie opnieuw een opdracht voor standaardisatie aan de CEN/TC 327 verlenen om een aantal nieuwe methoden voor diervoedertoepassingen te ontwikkelen en te valideren. In de Nederlandse normcommissie Diervoeder wordt de inhoudelijke inbreng van Nederlandse belanghebbenden afgestemd en projectleiders en experts benoemd.

Wilt u hier een actieve bijdrage aan leveren of heeft u belang bij de methodeontwikkeling, neem dan contact op met Suzanne de Jonge / Annemieke Venemans: afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm voor bepaling van anorganisch arseen in diervoeder of over het normalisatieproces: Juliane Eykelhoff, Consultant AgroFood en Consument, telefoon 015 2 690 351 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop