Nieuwe norm voor Salmonella

17-02-2016 Een belangrijk onderwerp van de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen' zijn de normen over Salmonella waarvan inmiddels twee delen gepubliceerd zijn en het laatste deel dit jaar verschijnt. Verder ontwikkelt de commissie normen voor analysemethoden. Door goede afspraken over analysemethoden, worden representatieve, reproduceerbare en vergelijkbare resultaten verkregen.

Salmonella
De Nederlandse experts zijn actief vertegenwoordigd in zowel de Europese als internationale normcommissies en werkgroepen. Zij bekleden daar verschillende sleutelposities als projectleider en brengen de nodige inhoudelijke kennis in. Zo heeft een groep van internationale experts onder leiding van Kirsten Mooijman van het RIVM, tevens het European Union Reference Laboratory (EURL) for Salmonella, de verouderde norm voor Salmonella herzien. Recentelijk hebben zij gewerkt aan drie nieuwe delen voor de detectie, telling en serotypering van Salmonella.
Salmonella-bacteriën komen bij vrijwel alle diersoorten voor. Besmetting bij de mens treedt voornamelijk op door het eten van besmet vlees en eieren of producten die door vlees of eieren zijn besmet (kruisbesmetting).

Vervanging
De publicatie van het nieuwe deel over de detectiemethode (deel 1) wordt in de loop van 2016 verwacht. Deel 1 zal de oorspronkelijke norm gaan vervangen: NEN-EN-ISO 6579:2002 'Microbiologie van voedingsmiddelen en diervoeders - Horizontale methode voor de detectie van Salmonella spp.', net als het bijbehorende correctieblad (NEN-EN-ISO 6579:2002/C1:2007) en de aanvulling (NEN-EN-ISO 6579:2002/A1:2007).

Verschil weten?
Op donderdag 21 april vergadert de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen'. Tijdens deze vergadering geeft Kirsten Mooijman een presentatie over de verschillen tussen de huidige norm voor Salmonella en de nieuwe versie en schenkt zij kort aandacht aan de implicaties in de praktijk. Als u geïnteresseerd bent in normontwikkeling op het gebied van microbiologie of Salmonella in het bijzonder, kunt ook u lid worden van de normcommissie.

De normcommissie

De normcommissie Microbiologie telt meer dan dertig leden, afkomstig van organisaties uit de gehele voedselketen. De commissie vormt een breed platform waarin vertegenwoordigers van de overheid, het bedrijfsleven en de wetenschap elkaar ontmoeten en besluiten nemen over bestaande en nieuwe normen. Gezamenlijk representeren deze experts Nederland in internationale (ISO) en Europese (CEN) werkgroepen. Op deze manier kunnen organisaties invloed uitoefenen op de inhoud van normen en hiervan profiteren.

Gestandaardiseerde methoden
Het werkpakket van de normcommissie bevat ruim zeventig normen. De meeste normen beschrijven bemonsterings- en analysemethoden voor microbiologisch onderzoek, zoals het detecteren van Salmonella. Met één gestandaardiseerde analysemethode kan zo de aanwezigheid van, of de hoeveelheid aan micro-organismen worden vastgesteld. Een groot aantal normen is geschikt voor het aantonen van microben in verschillende productgroepen zoals diervoeder, zuivel, vis en vlees.

Meer weten of geïnteresseerd in het lidmaatschap?

Wilt u meer informatie over normalisatie of wilt u lid worden van de normcommissie 'Microbiologie van de voedselketen', neem dan contact op met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 436, e-mail laura.mout@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Contact of meedoen?

Voor deelname neemt u contact op met Laura Mout, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 436

laura.mout@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop