Nieuwe versie ISO 22000 dichterbij

08-12-2017 Het verwerken van het commentaar van ISO-lidstaten op de ontwerpversie van de norm ISO/DIS 22000 is zo goed gegaan, dat besloten is geen tweede DIS te publiceren, maar direct over te gaan tot publicatie van de FDIS. Het streven is om de definitieve nieuwe versie van de norm in juli of augustus 2018 te publiceren. Dit is goed nieuws voor de markt, die met smart op de nieuwe ISO 22000 wacht.

De ISO-commissie die verantwoordelijk is voor de nieuwe versie van ISO 22000, vergaderde onlangs voor het eerst in Nederland. Aan de vergaderweek hebben ongeveer 60 experts deelgenomen, afgevaardigd door circa 21 nationale normalisatie-instituten, waaronder NEN.


Een goede ontwikkeling is dat de herziening van ISO 22000 gelijk opgaat met de herziening van de 'General Principles for Food Hygiene and the HACCP-system' van Codex Alimentarius. Deze Codextekst is voor bijvoorbeeld overheden leidend bij het controleren van de voedselveiligheid. Beide teksten hebben diverse overeenkomsten. Inmiddels is er tussen ISO en Codex een samenwerking en uitwisseling van informatie ontstaan. Hierdoor worden de teksten van beide organisaties continu vergeleken en waar mogelijk op elkaar afgestemd. Voor bijvoorbeeld het gebruik van termen en definities is dat essentieel.

Gevolgen

Op de eerste vergaderdag in Amsterdam vond voor de deelnemers een informele bijeenkomst plaats. Sprekers namens de Europese Commissie (DG SANTE), NVWA, Codex Alimentarius en FSSC 22000 was gevraagd kort de betekenis van ISO 22000 te bespreken voor het beleid van hun organisaties.

Linden Jack van Codex informeerde de groep over de voortgang van de herziening van de Codex-tekst, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar de mogelijkheid om bruikbare elementen uit ISO 22000 op te nemen. Ze moest wel erkennen dat een aantal eisen uit de ISO-norm voor sommige kleinere en minder ontwikkelde voedselbedrijven mogelijk te hoog gegrepen zijn.

Kris de Smet van DG SANTE gaf aan dat zijn organisatie een aantal concepten en eisen uit ISO 22000 over zal nemen in de Europese richtsnoeren op het gebied van voedselveiligheidsmanagement. De EU is sterk voorstander van afstemming tussen Codex en ISO 22000, maar blijft gebonden aan de eerstgenoemde.

Positief

Het lijkt erop dat niet alleen de afronding van de nieuwe ISO 22000 tijdens de vergadering in Amsterdam een stuk dichterbij is gekomen, maar ook het gebruik en de acceptatie door een aantal stakeholders.

Meer informatie

Voor meer informatie en deelname kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 - 2690 125 of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel de Vreeze, consultant AgroFood & Consument.

015 - 2690 125

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop