Norm voor eiwitbepaling in zuivel uitgebreid

20-02-2014 ISO en IDF (International Dairy Federation) hebben samen de toepassing van de internationale norm voor de analyse van eiwit in koemelk uitgebreid. De Kjeldahlmethode is nu toepasbaar voor melk van andere diersoorten en voor zuivelproducten die internationaal worden verhandeld.

Deze matrices zijn voor Codex van belang. De herziene norm ISO 8968-1:2014 | IDF 20-1:2014 herbevestigt de cruciale rol van de Kjeldahlmethode in handel en vergroot de bescherming van consumenten.

Cruciale rol voor handel

De Kjeldahlmethode speelt een belangrijke rol in nationale en internationale handel. De methode wordt gebruikt voor het berekenen van de uitbetaling aan melkveehouders, het beheersen van productieprocessen en om te controleren of aan regelgeving wordt voldaan.

“Deze norm beschrijft de bepaling van één van de belangrijkste componenten van melk en melkproducten, de component die meer dan 50% van de marktwaarde van melk bepaalt", legt Harrie van den Bijgaart uit, voorzitter van de ISO Technical Committee voor melk en zuivelproducten.

Dit, gecombineerd met het feit dat deze methode eerder alleen was gevalideerd voor vloeibare koemelk, laat zien dat de validatie van deze methode voor andere matrices van groot belang is.

Uitbreiding

“Behalve voor vloeibare koemelk, kan de methode nu ook worden toegepast voor bijvoorbeeld magere koemelk, volle geiten- en schapenmelk, kaas, melkpoeder en producten die van melkpoeder zijn gemaakt (bijvoorbeeld babyvoeding) en weipoeder”, zo legt dr. Jaap Evers, voorzitter van de IDF Methods Standards Steering Group uit.

Consumenten

“De validatie van deze methode voor meer producten is ook voor consumenten van belang. De validatie zorgt voor betere garanties dat de samenstelling zoals weergegeven op het etiket van zuivelproducten, is vastgesteld op basis van wereldwijd gestandaardiseerde methodologie”, voegt Harrie van den Bijgaart toe.

Wereldwijde harmonisatie

De wereldwijde impact van ISO/IDF methodes wordt geillustreerd door het feit dat naar vele van deze methodes wordt verwezen in regelgeving en dat meer dan 60 ISO/IDF methodes zijn overgenomen door Codex Alimentarius. Dat betekent dat deze methodes de internationale referentiemethodes zijn voor het analyseren van melk en zuivelproducten.

Jaap Evers: "De volgende stap is het inbrengen van de gereviseerde Kjeldahlmethode bij Codex Alimentarius. Eén van de grote voordelen van een internationale geaccepteerde gereviseerde methode is dat het zal resulteren in meer harmonisatie van eiwitanalyse over de hele wereld, waardoor het risico op handelsconflicten door niet-overeenkomende testresultaten bij de importerende en de exporterende partij wordt verminderd. Met de wereldwijd toenemende vraag naar melk en melkproducten wordt normalisatie steeds belangrijker om voedselveiligheid, voedselkwaliteit en internationale handel te waarborgen. Hierdoor ontstaan harmonisatie en efficiency, vermindert dubbeling in werk en wordt het voor de eindgebruiker eenvoudiger."

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sophie More, NEN AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 260, e-mail sophie.more@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 8968-1:2014 en

Melk en melkproducten - Bepaling van het stikstofgehalte en berekening van ruw eiwit - Deel 1: Metho...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of deelnemen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Sophie More, NEN AgroFood & Consument

(015) 2 690 260

sophie.more@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids