Norm voor monstervoorbehandeling zuivelproducten is herzien

07-09-2020 Het belangrijkste bij het uitvoeren van microbiologische analyses is de kwaliteit van het monster. Voorafgaand aan een analyse krijgen de meeste monsters nog een voorbehandeling. Hoe een laboratorium deze voorbehandeling behoort uit te voeren, is vastgelegd in een reeks normen: de NEN-EN-ISO 6887-serie. Deel 5 over melk en melkproducten is herzien.

Monsters van levensmiddelen, waaronder zuivelproducten, ondergaan voorafgaand aan de microbiologische analyse een voorbehandeling, zoals een verdunning. Deze behandeling reduceert de concentratie micro-organismen en zorgt voor een uniforme verspreiding in het monster. Dit maakt het tellen van de kolonies en het observeren van de groei van het micro-organisme gemakkelijker.

Normenreeks uit zes delen

In de normenreeks NEN-EN-ISO 6887 worden de verschillende methoden, voor de verschillende levensmiddelen, van voorbehandeling van het monster beschreven. Van deze reeks is NEN-EN-ISO 6887-5:2020 ‘Microbiologie van de voedselketen - Voorbereiding van monsters en bereiding van verdunningen voor microbiologisch onderzoek - Deel 5: Specifieke werkwijze voor het bereiden van melk en melkproducten’ de laatste norm die herzien is.

De andere delen van NEN-EN-ISO 6887 ‘Microbiologie van de voedselketen - Voorbereiding van monsters en bereiding van verdunning voor microbiologisch onderzoek’ zijn:

  • Deel 1: Algemene regels voor de bereiding van de primaire verdunning en verdere decimale verdunningen;
  • Deel 2: Specifieke werkwijze voor de bereiding van vlees en vleesproducten;
  • Deel 3: Specifieke werkwijze voor de bereiding van vis en visproducten;
  • Deel 4: Specifieke werkwijze voor de bereiding van diverse producten;
  • Deel 6: Specifieke werkwijze voor de bereiding van monsters die zijn genomen in de primaire productiefase.

Meepraten over de inhoud

Vanuit Nederland is de normcommissie ‘Microbiologie van de voedselketen’ actief betrokken bij de herziening van bijvoorbeeld de normenreeks NEN-EN-ISO 6887. Zo wordt elke vijf jaar gekeken of een norm nog voldoet. Wilt u graag betrokken zijn bij de ontwikkeling of herziening van normen en invloed uitoefenen op de inhoud van microbiologische normen, neem dan contact op met de secretaris van de normcommissie: Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Laura Mout, Consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 436, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop