Normcommissie ISO norm voor ketenbeheer en traceerbaarheid in oprichting

30-10-2015 De eerste stappen worden gezet voor een nieuwe normcommissie voor ketenbeheer en traceerbaarheid. Sinds de workshop van afgelopen juni in Delft bij NEN, hebben diverse belanghebbenden uit verschillende stakeholdergroepen hun medewerking aan het project toegezegd.

De nieuwe norm behelst harmonisatie in de toeleveringsketen, de zogenoemde Chain of Custody, van verschillende producten en grondstoffen De ISO Chain of Custody norm is een generiek, onafhankelijk instrument voor verschillende systemen, dat gebaseerd is op in de industrie veel gebruikte best practices. De norm draagt bij aan het creëren van transparantie over waar producten werkelijk vandaan komen.

Eerste vergadering
Op 1 december zal de eerste vergadering plaatsvinden van de nieuwe normcommissie die dit traject verder uitvoert. Tijdens deze vergadering zullen het werkprogramma en de verdere planning voor het winnen van globaal draagvlak worden vastgesteld. Aanmelden voor deelname is nog mogelijk. Dit kan onder voorbehoud met definitieve bevestiging na de eerste vergadering.

Traject
Begin 2016 wordt geprobeerd meer internationaal draagvlak voor de norm te realiseren en start men met het voorbereiden van de ISO workshop voor het afstemmen van het voorstel met de internationale stakeholders.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail juliane.eykelhoff@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument

juliane.eykelhoff@nen.nl

(015) 2 690 235

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop