Normen voor 3-MCPD en 3-MCPD-esters

28-11-2013 De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de aanwezigheid van 3-MCPD en 3-MCPD esters in voedingsmiddelen. 3-MCPD en 3-MCPD esters zijn verbindingen die onbedoeld ontstaan tijdens de raffinage van plantaardige oliën en vetten. Die zijn mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Vanuit het Europees Parlement worden signalen afgegeven naar de Europese Commissie om grenswaarden vast te stellen in voeding voor de mogelijk kankerverwekkende 3-MCPD en 3-MCPD esters.

Voor de consument leidt het EFSA-rapport voorlopig niet tot andere voedingsadviezen.
EFSA geeft aan dat meer wetenschappelijk onderzoek nodig is en roept lidstaten, onderzoeksinstituten en de industrie op om hierin samen op te trekken. De Nederlandse sector voor Margarine Oliën en Vetten (MVO)heeft hieraan zijn medewerking toegezegd.

Methodes

3-MCPD en 3-MCPD esters zijn verbindingen die onbedoeld ontstaan tijdens de raffinage van plantaardige oliën en vetten. Door de MVO-sector wordt op internationale schaal veel geïnvesteerd in het continu verbeteren van de productieprocessen en het ontwikkelen van gevalideerde analysemethodes die de aanwezigheid van 3-MCPD esters in voedingsmiddelen accuraat kunnen bepalen.

De sector werkt hierin nauw samen met Europese brancheorganisaties als FEDIOL en IMACE en met de FAO/WHO commissie JECFA.Voor 3-MCPD in voedingsmiddelen is op dit moment een referentiemethode beschikbaar namelijk NEN-EN 14573 ‘Foodstuffs - Determination of 3-monochloropropane-1,2-diol by GC/MS’.

ISO/TC 34/SC 11 'Animal and vegetable fats and oils' werkt aan een methode voor de bepaling van zowel 3-MCPD als 3 MCPD-esters namelijk: Animal and vegetable fats and oils - Fatty-acid-bound 3-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and 2,3-epoxipropane-1-ol (glycidol) - Determination in fats and oils by GC/MS (Differential measurement).

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie of deelname aan de normcommissie kunt u contact opnemen met:

Frits van der Zweep

(015) 2 690 319

frits.vanderzweep@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop