Normen voor 3-MCPD en 3-MCPD-esters

28-11-2013 De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de aanwezigheid van 3-MCPD en 3-MCPD esters in voedingsmiddelen. 3-MCPD en 3-MCPD esters zijn verbindingen die onbedoeld ontstaan tijdens de raffinage van plantaardige oliën en vetten. Die zijn mogelijk gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Vanuit het Europees Parlement worden signalen afgegeven naar de Europese Commissie om grenswaarden vast te stellen in voeding voor de mogelijk kankerverwekkende 3-MCPD en 3-MCPD esters.

Voor de consument leidt het EFSA-rapport voorlopig niet tot andere voedingsadviezen.
EFSA geeft aan dat meer wetenschappelijk onderzoek nodig is en roept lidstaten, onderzoeksinstituten en de industrie op om hierin samen op te trekken. De Nederlandse sector voor Margarine Oliën en Vetten (MVO)heeft hieraan zijn medewerking toegezegd.

Methodes

3-MCPD en 3-MCPD esters zijn verbindingen die onbedoeld ontstaan tijdens de raffinage van plantaardige oliën en vetten. Door de MVO-sector wordt op internationale schaal veel geïnvesteerd in het continu verbeteren van de productieprocessen en het ontwikkelen van gevalideerde analysemethodes die de aanwezigheid van 3-MCPD esters in voedingsmiddelen accuraat kunnen bepalen.

De sector werkt hierin nauw samen met Europese brancheorganisaties als FEDIOL en IMACE en met de FAO/WHO commissie JECFA.Voor 3-MCPD in voedingsmiddelen is op dit moment een referentiemethode beschikbaar namelijk NEN-EN 14573 ‘Foodstuffs - Determination of 3-monochloropropane-1,2-diol by GC/MS’.

ISO/TC 34/SC 11 'Animal and vegetable fats and oils' werkt aan een methode voor de bepaling van zowel 3-MCPD als 3 MCPD-esters namelijk: Animal and vegetable fats and oils - Fatty-acid-bound 3-chloropropane-1,2-diol (3-MCPD) and 2,3-epoxipropane-1-ol (glycidol) - Determination in fats and oils by GC/MS (Differential measurement).

Norm

NEN-EN 14573:2004 en

Voedingsmiddelen - Bepaling van 3-monochloorpropaan-1,2- diol met GC/MS

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor meer informatie of deelname aan de normcommissie kunt u contact opnemen met:

Frits van der Zweep

(015) 2 690 319

frits.vanderzweep@nen.nl

Handbook ISO 22000

How to use ISO 22000 - Food safety management systems

Het ISO-handboek is een praktische uitgave voor alle MKB’ers in de levensmiddelensector.

Lees meer
Bestel de gids