Normen voor veilig en betrouwbaar voedsel

14-06-2013 De afgelopen tijd is er veel media aandacht geweest voor ons voedsel. Een groot aantal consumenten gruwelden ervan dat zij paardenvlees hadden genuttigd in plaats van rundvlees. Donderdag 13 juni opnieuw aandacht van de pers: “Fraude met voedsel zelden gemeld.” Bedrijven testen het voedsel regelmatig, maar als blijkt dat er iets anders in zit dan het etiket vermeldt, wordt dat vaak niet doorgegeven aan de toezichthouder.

Herstellen van vertrouwen

De ‘Taskforce voedselvertrouwen’ die dit voorjaar na de ‘paardenvleesaffaire’ startte, presenteerde onlangs een actieplan waarin kwaliteit en betrouwbaarheid centraal staan. Met dit actieplan dat voor de gehele voedselketen geldt, moet het vertrouwen in de voedingsmiddelen herstellen. Duidelijke afspraken zijn hierbij een vereiste.

Op internationaal niveau zijn er al veel afspraken

NEN is op diverse terreinen actief als het gaat om de veiligheid van voedsel. Zo is er bijvoorbeeld de internationale norm met eisen aan een managementsysteem voor voedselveiligheid en voor het opzetten van een traceerbaarheidssysteem. De normcommissie Voedselveiligheidsmanagement is nauw betrokken bij de ontwikkelingen op dit gebied.

NEN-EN-ISO 22000

Deze internationale norm specificeert eisen voor een managementsysteem voor voedselveiligheid, voor een organisatie in de voedselketen die moet aantonen dat zij in staat is gevaren voor de voedselveiligheid te beheersen, om te bewerkstelligen dat voedingsmiddelen veilig zijn op het moment dat ze door de consument worden genuttigd. De norm is ook van toepassing op alle organisaties, ongeacht de omvang, die betrokken zijn bij enig aspect van de voedselketen en die een systeem willen invoeren dat voortdurende levering van veilige producten bewerkstelligt. ''In ISO 22000 zien wij alle benodigde elementen terug voor een auditeerbare voedselveiligheidsnorm. De norm vormt het laatste stukje in de puzzel die het plaatje van een food processing management systeem compleet maakt.'' Deze rake typering is terug te vinden in het commentaar dat een gebruiker leverde op ISO 22000.

Nieuw handboekje ‘How to use ISO 22000’

Naast ISO 22000 heeft NEN diverse andere publicaties beschikbaar op het gebied van management van voedselveiligheid. Onlangs nog is het handboekje ‘How to use ISO 22000’ gepubliceerd. Het bevat allerlei handige tips en praktische informatie voor organisaties die ISO 22000 hebben ingevoerd of willen invoeren. Het boekje is vooral gericht op middelgrote en kleine bedrijven.

NEN-normcommissie voedselveiligheidsmanagement

Nederland heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om voedselveiligheid en hygiëne. Commissieleden nemen daarom actief deel aan de activiteiten van ISO/TC 34/SC 17 - Management systems for food safety en kunnen zo invloed uitoefenen op de inhoud.

Meer informatie

Meer informatie over ISO 22000 en het nieuwe handboekje ‘How to use ISO 22000’ Marcel de Vreeze, telefoon (015) 2 690 125, e-mail marcel.devreeze@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop