Normontwerp Pulskorvisserij gepubliceerd voor commentaar

01-02-2018 In december 2016 startte de Nederlandse normcommissie 'Visserij en aquacultuur' de ontwikkeling van een Nederlandse norm voor pulsvisserij op platvis. Vanaf 1 februari tot 1 mei 2018 is de ontwerpnorm NEN 7920 ‘Pulsvisserij - eisen voor pulsvleugel en pulskorvisserij op platvis' beschikbaar op de website van NEN voor commentaar.

Elektrisch vissen (pulsvissen) gebeurt door stroomdraden (elektrodes) over de bodem te slepen. Dit veroorzaakt een pulserend veld. Vissen die in het elektrische veld terecht komen, ervaren een stroomstootje. De stroomstootjes zorgen ervoor dat de spieren van (plat)vissen samentrekken waardoor de vis loskomt uit de bodem. De vis wordt door de stroomstootjes niet gedood of
verdoofd, maar alleen opgeschrikt. Nadat de stroomstootjes (wekveld) voorbij zijn, ontspannen de spieren zich weer en probeert de platvis zich weer in te graven of weg te zwemmen.

Norm voor toepassing pulstechniek

Naast de technische maatregelen voor de Europese visserij heeft de Nederlandse industrie, in samenwerking met de Nederlandse overheid, aanvullende technische eisen ontwikkeld voor het correcte gebruik van de pulskortechniek. Het doel van de commissie is om een onafhankelijk, normatief document te ontwikkelen dat de technische veiligheidseisen voor pulskorvisserij beschrijft, zonder innovatie tegen te gaan. Deze technische eisen staan beschreven in de norm NEN 7920.

Een breed gedragen en toegepaste norm kan de visserijsector helpen om de toepassing van pulstechniek te ondersteunen, te verantwoorden en te borgen binnen de nationale en Europese visserij wet- en regelgeving.

De norm is in het Engels opgesteld om de eisen ook internationaal transparant inzichtelijk te maken.

Achtergrond

De Nederlandse visindustrie heeft de innovatieve pulskortechnologie ontwikkeld. Nederland heeft als kustland veel kennis van en een groot belang bij een sterke en duurzame visserijsector. Deze technologie biedt aantoonbare economische en ecologische voordelen.

Deze techniek is echter vooralsnog verboden in Europese wateren. Er mag enkel met pulskortechniek gevist worden in het kader van onderzoek. Op basis van dit onderzoek, krijgen vissers een ontheffing. De technische voorschriften zijn voor ieder Nederlands vissersvaartuig met een ontheffing vastgelegd in een technisch dossier. De eisen voor het technisch dossier zijn nu vastgelegd in de Nederlandse regelgeving.

Meer informatie

Voor inhoudelijk informatie en eventuele deelname kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, telefoon (015) 2 690 235 of e-mail naar afc@nen.nl. U kunt zich aanmelden voor de eerstvolgende bijeenkomst door een e-mail te sturen aan afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Juliane Eykelhoff, consultant AgroFood & Consument.

(015) 2 690 235

afc@nen.nl

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop