Normontwerp ‘aflatoxine in specerijen’ gepubliceerd

06-08-2019 CEN (het Europese instituut voor normalisatie) heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor aflatoxine in specerijen: Ontwerp NEN-EN 17424:2019. Deze norm voor aflatoxine is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie. Commentaar op het normontwerp kan tot 1 oktober 2019 worden ingediend.

De giftige stof aflatoxine wordt geproduceerd door bepaalde schimmels. Deze schimmels komen voor in vochtige tropische gebieden. Aflatoxines zijn zelfs in lage concentraties zeer giftig en kunnen voorkomen op specerijen zoals chilipeper, nootmuskaat, gember en kurkuma. Om de consumenten te beschermen tegen de schadelijke effecten van aflatoxines (aflatoxine B1 en totaal aflatoxinen), zijn in de Europese regelgeving wettelijke grenswaarden vastgesteld. De norm is bedoeld als 'scheidsrechtermethode' om te controleren of specerijen aan de Europese wettelijke eisen voldoen.

Analysemethode

Ontwerp NEN-EN 17424 beschrijft de analysemethode die kan worden gebruikt om het gehalte aan aflatoxine in specerijen te meten. Als analysetechniek wordt vloeistofchromatografie in combinatie met fluorescentie detectie (HPLC-FLD) gebruikt. De prestatiekenmerken voldoen aan de eisen uit Europese wetgeving, waardoor de methode uitermate geschikt is om te worden gebruikt bij handhaving van Europese wetgeving voor voedselveiligheid.

CEN-werkgroep ‘Biotoxins’

In opdracht van de Europese Commissie ontwikkelt de CEN-werkgroep ‘Biotoxins’ een reeks normen voor het bepalen van mycotoxinen in voedingsmiddelen, waaronder een analysemethode voor ergot alkaloïden in levensmiddelen en ochratoxine A in vlees en vleesproducten (ook stofwisselingsproducten van schimmels).

Commentaar indienen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Of wilt u commentaar indienen op dit normontwerp? Stuur dan een e-mail naar afc@nen.nl voor het opvragen van het normpontwerp en een commentaartabel. Commentaar indienen kan tot 1 oktober 2019.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, telefoon 015 2 690 224, of e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie: Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

015 2 690 224

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop