Normontwerp monstervoorbehandeling voor bepaling stikstof, fosfor en kalium in dierlijke mest gepubliceerd

15-01-2020 Normontwerp NEN 7433:2020 ‘Monstervoorbehandeling voor het bepalen van stikstof, fosfor en kalium - ontsluiting met zwavelzuur, waterstofperoxide en kopersulfaat in dierlijke mest’ is ter commentaar gepubliceerd. De commentaarperiode is open tot en met 1 april.

Dit normontwerp maakt deel uit van een serie normen, waartoe ook NEN 7430 tot en met NEN 7437 behoren, voor de monstervoorbehandeling en de nat-chemische analyse van dierlijke mest en mestproducten. Reden voor herziening is het standaardiseren van normen waarin ontsluiting met zwavelzuur plaatsvindt. Hiermee kan tijd worden bespaard.

Wijzigingen

De wijzigingen ten opzichte van NEN 7433:1998 zijn dat het destructieblok wordt verwarmd totdat opnieuw witte nevels ontstaan nadat het water is verdampt. Hierdoor komt de temperatuurstap die in NEN 7433:1998 staat vermeld te vervallen.

Commentaar indienen

Belanghebbenden kunnen tot en met 1 april 2020 commentaar indienen op het normontwerp NEN 7433:2020 via normontwerpen.nen.nl.

Alle commentaren worden door de werkgroep 'Dierlijke mest' verwerkt. Naar verwachting wordt de definitieve versie van NEN 7435 in mei 2020 gepubliceerd.

Meer informatie

Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces neem contact op met het cluster Agrofood & Consumentenzaken, e-mail afc@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop