Normontwerp 'perchloraat in meststoffen' gepubliceerd

19-04-2018 CEN heeft een nieuw normontwerp gepubliceerd met een bepalingsmethode voor perchloraat in meststoffen: prEN 17246. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen tot 1 juni 2018 commentaar indienen op het normontwerp.

Perchloraat is een chemische stof die van nature aanwezig is in het milieu. Het komt ook voor als milieuverontreinigende stof door gebruik van stikstofhoudende meststoffen.
Door de aanwezigheid van perchloraat in de bodem, meststoffen en water kan deze stof levensmiddelen zoals groenten en fruit verontreinigen.

Er zijn met name risico's voor consumenten die een licht tot matig jodiumtekort hebben, voor zuigelingen die borstvoeding krijgen en peuters met een lage jodiuminname.

Analysemethode

Het nieuwe normontwerp prEN 17246 beschrijft een methode voor de analyse van de aanwezigheid van perchloraat in meststoffen. De methode is gevalideerd door interlaboratoriumonderzoek.

Water en bodem

Voor de analyse van perchloraat in water is recent de norm NEN-EN-ISO 19340:2018 gepubliceerd: Water - Bepaling van opgelost perchloraat - Methode met gebruik van ionchromatografie (IC).

Ook voor de analyse van perchloraat in de bodem wordt gewerkt aan het opstellen van een normmethode: ISO/FDIS 20295 Bodem – Bepaling van perchloraat in de bodem met gebruik van ionchromatografie (IC).

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Meststoffen' houdt zich bezig met het opstellen van normen voor meststoffen en kalkmeststoffen. Zo worden er documenten opgesteld voor testmethoden, bemonstering en voorbehandeling van analysemonsters, etikettering, verpakking, transport en opslag van specifieke meststoffen.

Meer informatie?

Voor informatie over deze norm(en), over het normalisatieproces of informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument, e-mail afc@nen.nl of telefoon 015 2 690 224.

Eerder door u bekeken

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hieke Reijnhoudt, consultant AgroFood & Consument.

afc@nen.nl

015 2 690 224

Vragen? Wij helpen u graag.


NEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 - 2 690 391

klantenservice@nen.nl


NEN Landbouw & Levensmiddelen
Voor inhoudelijke vragen over AgroFoodnormen en deelname aan normcommissies.

015 - 2 690 351

afc@nen.nl

Meest bekeken normen

NEN Shop